Skikket til å være skipper?

Er du usikker på hva promillegrensen er på havet? Er du trygg på at du har gyldig båtforsikring? Trenger du egentlig båtførerbevis? I så fall er du ikke den eneste småbåtskipperen som ikke har full kontroll!

- Båtfolket roter ikke bare med hva som er styrbord og babord, de er også usikker på enkle lover og regler, og hvordan de best kan sikre seg mot uhell. De siste årene har det blitt en skjerping av kontroller og en innstramming i lovverket for båtførere, men det er ikke alle som har fått med seg dette, sier skadeleder i DNB Skadeforsikring, Anne Stine Eger Mollestad.

Promillegrensen til sjøs

Tre av fire sier de aldri nyter alkohol når de fører båt. I dag er promillegrensen for fritidsbåter 0,8, men DNBs undersøkelse blant båteiere viser at bare en av tre er klar over at dette er grensen. Fartøy over 15 meter har en promillegrense på 0,2, som i prinsippet betyr nulltoleranse mot alkohol.

- Fyll og fart er den viktigste årsaken til at det skjer altfor mange alvorlige småbåtulykker, og vi anbefaler alle båtførere til å holde seg edru bak roret.
Båtførere som nyter alkohol til sjøs bør være oppmerksom på at de kan risikere å bli straffeforfulgt selv om promillen er under 0,8. Politiet har tidligere uttalt at hvis man forårsaker en ulykke og er synlig beruset kan det få følger, og at slike vurderinger baseres på en persons oppførsel og fremtreden. Alkoholpåvirkning kan også føre til at forsikringen bortfaller eller blir avkortet ved en ulykke, sier Eger Mollestad.

En av fire mangler båtforsikring
Skulle uhellet først være ute er det viktig å ha forsikringen i orden. Båtførere uten forsikring tar en stor risiko, og DNBs tall viser at så mange som en av fire båteiere mangler båtforsikring som dekker uhell når de ferders til sjøs.

Det er ikke i første rekke skader på egen båt skadelederen ber båtfolket være oppmerksom på.
- Det er viktig å tenke på at du kan påføre f.eks svømmere, padlere og andre båter stor skade hvis du kolliderer. Er skaden ditt ansvar risikerer du å bli stilt personlig økonomisk ansvarlig. Alle båteiere bør minimum ha ansvarsforsikring, som dekker erstatningsplikt hvis man skulle være så uheldig å påføre noen personskader eller kollidere med andre båter. Erstatningssummene kan bli svært store, og uten ansvarsforsikring risikerer man å stå i gjeld for resten av livet, påpeker Eger Mollestad.

-Eiere av verdifulle båter bør også tegne båtskadeforsikring som dekker brann, tyveri og andre skader på båten. Forsikringsselskapene hadde totalt nesten 10 000 innmeldte saker i fjor til en kostnad av 443 millioner. De siste årene har det årlig blitt registrert rundt 2000 tyverier av båter, båtmotorer og annet utstyr. Kraftige båtmotorer er blant tyvenes favoritter, og
i fjor ble det stjålet langt flere båtmotorer enn båter. Erstatningsutbetalingene for tyveri var på 83 millioner kroner siste år, viser innrapporterte tall fra forsikringsselskapene til Finansnæringens fellesorganisasjon (FNO).

Trenger du båtførerbevis?
Det er viktig å ha kunnskap om sjømannskap, hvordan båten håndteres og hvilke regler som gjelder til sjøs. Er du født 1.1. 1980 eller senere og skal føre fritidsbåt med lengde over 8 meter eller motor med effekt på mer enn 25 HK, er du pliktig å ha båtførerbevis. De som er født tidligere enn 1.1.1980 slipper.

- DNBs tall viser at 4 av 10 båtførere har tatt båtførerprøven, men vi oppfordrer likevel alle båteiere til å friste opp sine kunnskaper på sjøen, og gjerne med et kurs. For alle ferske båtførere bør et båtførerkurs være like obligatorisk som å sette sjøbein, mener Eger Mollestad.

Husk flytevest!
Eger Mollestad minner om at alle båteiere er pliktige å ha redningsvest til alle som er ombord.
- Fire av ti i våre undersøkelser er ikke klar over at de kan risikere bøter hvis de ikke har med redningsvest, og at du risikerer at politiet bøtelegger med 500 kroner pr. manglende redningsvest. Enda viktigere er det naturligvis at redningsvester redder liv. Mangel på redningsvest har ført til mange unødvendige drukningsulykker de siste årene.  Årlig omkommer i gjennomsnitt 33 personer i fritidsbåtulykker, og de siste 12 årene har 242 mennesker omkommet uten flytevest ifølge Sjøfartsdirektoratet.

Kontakt:
Anne Stine Eger Mollestad
Skadeleder i DNB Skadeforsikring
Telefon: 93480096
Bilder: http://www.flickr.com/photos/dnb_nor/5835888302/in/set-72157626967060288

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner