Slik sikrer du deg mot flomskader

Vannskader har økt kraftig de siste årene, og det skjer en vannskade omtrent hvert sjuende minutt. Som følge av kraftig nedbør i store deler av landet er det nå fare for overvann, lokale oversvømmelser og flom som kan føre til kostbare skader.  

De siste årene har vannskader i leiligheter, hus og hytter slått alle rekorder. Mange vannskader oppstår på grunn av uvær og sprengkulde, men flom står for en betydelig andel av skadesakene. De største naturskadehendelsene i 2011 var flommen i Gudbrandsdalen i juni, flommen i Gaula-vassdraget i august, uværet "Berit" i november og uværet "Dagmar" i desember. Erstatningene etter naturskader i 2011 ble rekordhøye 2,3 milliarder kroner.

- Vi har sett mer flom de siste årene, og det er ikke alle kommuner som har kloakk og overvannsledninger som er tilstrekkelig utbygget for å ta hånd om økt fortetting i tettstedene kombinert med økte nedbørsmengder. Kommunene har ansvaret for at avløpssystemet funger, men mange steder er sluk og avløpsledningene kraftig underdimensjonert, mener fagsjef i DNB Skadeforsikring, Jens Krog. 

Alle bygninger og løsøre som forsikres mot brannskader blir automatisk også forsikret mot naturskader, men Krog minner om at den enkelte forsikringstaker har også plikt til å avverge eller begrense skader. De som er skikkelig uheldige risikerer skader i millionstørrelsen, som i verste fall fører til at de må flytte fra boligen i lange perioder.

Selv om regnet bøtter ned kan du ta en rekke forholdsregler for å unngå å få vannskader. Ofte er det de enkle triksene som fungerer best. Hold derfor øye med at småbekker, avløp og kummer ikke blir demmet opp, og sørg for at vannet har fritt leide inn i avløpskommene. Ofte tar flomvannet med seg gjenstander som bidrar til å tette avløpssystemet, så derfor er det viktig å rydde bort ting, skrot og kvister fra hagen som lett kan blir tatt av vannmasser.

- De som har vært rammet av flom og tilbakeslag før bør være ekstra på vakt. Har det skjedd en gang, kan det skje igjen. Derfor anbefaler vi å følge med på værmeldingene, slik at du får kunnskap om uvær som er på veg.

For de som er i faresonen for flom kan det være lurt å sikre hus og verdifulle ting før det flommer over.

- Fjern verdifulle gjenstander fra kjeller og garasje og sørg for at du står best mulig rustet til å takle flommen. Fjern biler som står parkert i flomutsatte områder, hold dører og vinduer til kjeller lukket, og i verste fall vurder å tette til med sandsekker. Ved kraftig nedbør er det lurt å sørge for at vann fra taknedløp ledes 2-3 meter bort fra bygningen. Det minsker presset på bygningens drensledning og kan forhindre vanninntrengning i underetasje, avslutter Krog.

Kontaktpersoner:
Jens Krog, Fagsjef DNB Skadeforsikring
Telefon 91799661

Vidar Korsberg Dalsbø, kommunikasjonsrådgiver
Telefon 99380389

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner