SØKNAD OM BRUK AV OVERGANGSREGLER UNDER SOLVENS II GODKJENT

Finanstilsynet har innvilget DNB Livsforsikring AS' søknad om bruk av overgangsregelen for forsikringstekniske avsetninger under Solvens II

Det gis tillatelse til at overgangsregelen kan beregnes på nytt ved utgangen av hvert kvartal.

Kontaktpersoner:
Rune Helland, Head of Investor Relations. Telefon: +47 97713250
Anders Skjævestad, administrerende direktør DNB LIV. Telefon: +47 93407403

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner