SOLID FØRSTE KVARTAL

Solid første kvartal DnB NOR oppnådde et driftsresultat før nedskrivninger og skatt på 3,8 milliarder kroner i første kvartal, som er konsernets beste kvartalsresultat noen sinne. Utlånene økte med 16,6 prosent fra året før, mens innskuddsveksten var 15 prosent. Vedlegg på www.newsweb.no DnB NOR oppnådde et driftsresultat før nedskrivninger og skatt på 3,8 milliarder kroner i første kvartal, som er konsernets beste kvartalsresultat noen sinne. Utlånene økte med 16,6 prosent fra året før, mens innskuddsveksten var 15 prosent. Hovedtall for første kvartal 2007: · Driftsresultatet før nedskrivninger og skatt ble 3,8 milliarder kroner (3,7) · Resultatet ble 2,9 milliarder kroner (2,8) · Kostnadene utgjorde 49,8 prosent av inntektene (48,3) · Egenkapitalavkastningen ble 17,2 prosent (19,2) · Resultat per aksje ble 2,11 kroner (2,11) · Kjernekapitaldekningen inklusive 50 prosent av resultatet for perioden ble 7,6 prosent (7,2) (Tall for tilsvarende periode i 2006 i parentes.) - Vi har fått en god start på året, med høy vekst på flere områder. Når kundene kjøper flere produkter hos oss, må det bety at vi har et konkurransedyktig produktspekter og rådgivere med høy kompetanse, kommenterer konsernsjef Rune Bjerke. Resultatet for kvartalet utgjorde 2 866 millioner kroner, som er på nivå med fjoråret og 40 prosent høyere enn i 2005. Egenkapitalavkastningen utgjorde 17,2 prosent og kjernekapitaldekningen 7,6 prosent. Resultat per aksje ble 2,11 kroner. Utlånsmarginene er betydelig redusert det siste året, men høy volumvekst sikrer solid vekst i netto renteinntekter. Innføring av gebyrfrie tjenester oppveies også av en økning i andre inntekter. Driftskostnadene utgjorde 49,8 prosent av inntektene. - Vi ser en økning i pensjons- og lønnskostnader, men målet om en kostnadsgrad på under 50 prosent fra 2008 står fast. Det innebærer at vi må skape enklere og mer effektive løsninger i hele konsernet som kan gi positiv effekt på både kostnader og inntekter. Samtidig skal vi investere i ny virksomhet og nye løsninger for våre kunder og sikre høy driftskvalitet, sier Bjerke. Vekst hjemme og ute DnB NOR har lansert nye distribusjonsløsninger for skadeforsikring og solgte 22 521 nye forsikringsavtaler i første kvartal. Salget av spareprodukter viser også en sterk utvikling med en økning på 11 prosent i antall spareavtaler i fond. Vital opplever en god vekst i kollektiv pensjon og hadde en positiv flyttebalanse i første kvartal. - Dette viser at vi har vekstmuligheter også i Norge. Samtidig vil en av våre hovedoppgaver fremover være å videreutvikle vår internasjonale vekstplattform, sier Bjerke. I Sverige har DnB NOR fremsatt et tilbud om å overta den svenske meglerkjeden Svensk Fastighetsförmedling AB. En overtagelse vil gjøre DnB NOR størst i Norden innen eiendomsmegling. DnB NOR har også kjøpt en billånsportefølje av SEB i Sverige og etablert en corporate finance-avdeling ved kontoret i Singapore. Internasjonalt vokser DnB NOR også gjennom DnB NORD, som har fått konsesjon for å overta BISE Bank i Polen. DnB NOR og Norddeutsche Landesbank (NORD/LB) etablerte DnB NORD i fjor med bankvirksomhet i Danmark, Finland, Baltikum og Polen. - Dette har vist seg å være et fruktbart samarbeid, og vi vil nå se på ytterligere muligheter for samarbeid i internasjonale markeder, sier Rune Bjerke. Kvartalsrapporten inkludert tabeller kan lastes ned fra www.dnbnor.com Pressemelding, kvartalsrapport, presentasjon og Supplementary Information for Investors and Analysts er vedlagt på www.newsweb.no

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner