Solid inntjening og styrket kapitaldekning

DNBs resultat i andre kvartal 2012 var 4 580 millioner kroner, opp fra 3 546 millioner i andre kvartal 2011. Banken opplever fortsatt god vekst i både personmarkedet og bedriftsmarkedet.

Alle forretningsområder bortsett fra Forsikring og kapitalforvaltning leverer betydelig bedre driftsresultater enn i andre kvartal 2011.

– Vi er godt fornøyde med årets andre kvartal. Mens mange europeiske banker nå reduserer sine utlånsvolumer, har DNB fortsatt god og lønnsom vekst. Vi vokser samtidig som vi styrker kapitaldekningen vår, sier konsernsjef Rune Bjerke.

DNBs rene kjernekapitaldekning økte til 9,6 prosent ved utgangen av kvartalet.

I årets første kvartal trakk effektene av basisswapper (derivatkontrakter) DNBs resultat betydelig ned. I andre kvartal var effekten motsatt, og positive effekt av disse derivatkontraktene utgjorde 1 078 millioner kroner. Selv om disse effektene svinger mye fra kvartal til kvartal, vil effekten over tid være null. – Men selv korrigert for denne effekten er vi godt fornøyde med resultatet, sier Bjerke.

DNB har hatt høy vekst i boliglån og utlån til små og mellomstore bedrifter. Utlån til storkunder og internasjonale kunder har økt noe mindre. Utlånsvolumene økte i gjennomsnitt med 9,1 prosent fra andre kvartal i fjor.

God økning i innskudd
Innskuddsvolumet økte i gjennomsnitt med 17,3 prosent fra andre kvartal 2011. Dette bidro til at DNBs innskuddsdekning ble 65,3 prosent ved utgangen av andre kvartal.

– Det er sterk konkurranse om innskuddsmidler, og dette gjør at marginene faller. DNB lanserte dette kvartalet flere kontobaserte spareprodukter, som Superspar og Barnas Boligkonto, for å dekke norske kunders etterspørsel etter trygg sparing med god avkastning, sier Bjerke.

Lave nedskrivninger
Nedskrivningene på utlån og garantier lå fortsatt på et lavt nivå.
 
– Nedskrivninger fra virksomheten vår i Baltikum er igjen redusert, mens vi opplever en økning knyttet til noen engasjementer innen storkundeområdet. Flere av segmentene i shippingmarkedet er nå inne i en vanskelig periode, men til tross for dette er tapene våre innen shipping relativt lave og stabile dette kvartalet, sier Bjerke.

Fortsatt vekst i Norge
DNB mener det norske boligmarkedet er robust, til tross for at det har vært til dels kraftig vekst i boligprisene. Et høyt investeringsnivå innen olje og gass bidrar også til vekst i den norske økonomien.

– Norsk økonomi er sterk, og vi venter fortsatt vekst i Norge, hvor vi har 80 prosent av vår virksomhet. Vi tror at usikkerheten i Europa kommer til å fortsette, og denne usikkerheten kan også påvirke norsk økonomi over tid, sier Bjerke.

Nøkkeltall for andre kvartal 2012
• Driftsresultat før nedskrivninger og skatt utgjorde 6,7 milliarder kroner (5,1)
• Resultatet var 4,6 milliarder kroner (3,5)
• Resultat per aksje ble 2,82 kroner (2,18)
• Egenkapitalavkastningen ble 15,3 prosent (12,6)
• Ordinær kostnadsgrad var 43,5 prosent (49,2)

Sammenlignbare tall for andre kvartal 2011 i parentes.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

Kontaktpersoner:
Trond Bentestuen, konserndirektør Marked, kommunikasjon og eBusiness, mobil 950 28 448
Thomas Midteide, informasjonsdirektør, mobil 962 32 017
 
Detaljer om resultatene for andre kvartal finner du på www.dnb.no/investor-relations

Vis pressekonferansen live på din side
Presentasjonen klokken 9.30 kan vises live i eget medium. Lenker og innebyggingskoder finner du her: http://bit.ly/M2U7fF

Pressekonferansen sendes også live fra www.facebook.com/dnb

 

Denne meldingen er sendt til deg fra DNB. Hvis du vil strykes fra våre lister, vennligst send en e-post til kommunikasjon@dnb.no

Besøk oss på dnb.no

Tags:

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.