Solid underliggende drift, men økte tap

DNBs resultat for andre kvartal 2016 var 4 569 millioner kroner, en reduksjon på 512 millioner fra andre kvartal 2015. Nedgangen skyldes først og fremst økte nedskrivninger på lån og garantier, men også negative effekter av basisswapper.

– Vi er fornøyde med dette resultatet, til tross for at både historisk lav rente og en økning i tap påvirker tallene. Norsk økonomi er solid, selv om deler av næringslivet knyttet til oljesektoren fortsatt er i omstilling, sier Rune Bjerke, konsernsjef i DNB.

Ren kjernekapital er på 15,2 prosent målt etter overgangsreglene, mot 13,0 prosent året før. DNB er med dette en av de mest solide bankene i verden.

Renteinntektene falt med 185 millioner kroner sammenlignet med andre kvartal i 2015. Hovedårsakene til at renteinntektene faller er en reduksjon i lånevolumer justert for valutakurseffekter og høyere innlånskostnader.

Andre inntekter økte med 732 millioner kroner. En positiv effekt av salget av DNBs andel i Visa Europe, som ble annonsert i november i fjor, ble delvis utlignet av den negative effekten av virkelig verdijustering av derivater.

Reduserte kostnader og økt digitalisering
Driftskostnadene ble redusert med 2,6 prosent eller 142 millioner kroner i forhold til andre kvartal i fjor.

– Første halvår var preget av et raskt temposkifte i digitaliseringen av DNB. Vi har stengt 59 fysiske bankkontorer så langt i år og samtidig økt boliglånsvolumet. I tillegg har betalingsappen Vipps rundet utrolige to millioner nedlastinger. Begge deler viser at norske bankkunder er helt i verdenstoppen på å ta i bruk digitale tjenester, sier Bjerke.

Vipps lanseres nå som betalingsmiddel i butikker og nettbutikker. I tillegg er Vipps lansert som betalingsmiddel i RuterBillett-appen og tatt i bruk som betalingsmiddel av tusenvis av idrettslag og foreninger.

Øker de estimerte nedskrivningene for 2016
Nedskrivninger på utlån og garantier endte på 2 321 millioner kroner, en økning på 1 654 millioner sammenlignet med samme periode i 2015. Både individuelle nedskrivninger på utlån og gruppenedskrivninger øker. Dette skyldes en krevende situasjon for mange selskaper knyttet til oljeindustrien.

– Vi holder fortsatt på at totale nedskrivninger for 2016, 2017 og 2018 vil ligge under 18 milliarder kroner. For 2016 har vi tidligere sagt at våre totale nedskrivninger vil være under 6 milliarder kroner. Slik det ser ut nå er det imidlertid sannsynlig at tallet blir over dette nivået fordi en del av tapene knyttet til oljenedturen kommer tidligere enn vi trodde, sier Bjerke.

DNB fortsetter å jobbe tett med kundene som er berørt av oljesmellen. Mange av disse selskapene opererer i et krevende marked, men DNB opplever fortsatt ikke sekundære effekter av betydning i norsk økonomi.

Finansielle nøkkeltall for andre kvartal 2016:
• Driftsresultat før skatt utgjorde 5,8 milliarder kroner (6,8)
• Resultatet var 4,6 milliarder kroner (5,1)
• Resultat per aksje ble 2,74 kroner (3,04)
• Egenkapitalavkastningen ble 9,9 prosent (12,1)
• Kostnadsgraden var 39,9 prosent (42,8)
• Ren kjernekapitaldekning (i henhold til overgangsregler) var 15,2 prosent (13,0)

Sammenlignbare tall for 2015 i parentes.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

Kontakt:
Thomas Midteide, konserndirektør Kommunikasjon, mobil +47 962 32 017
Rune Helland, leder for Investor Relations, mobil +47 977 13 250

Detaljer om DNBs resultater finner du på www.dnb.no/ir


Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.