Spar skatt før nyttår

Husk at BSU, aksjetap, gaver og medlemskap kan gi fradrag og at forskuddsarv kan redusere formuesskatten.

Nordmenn er generelt veldig opptatt av å spare skatt.
- Hvis du vil spare noen skattekroner må du ta grep nå før nyttår. I Scheel-utvalgets rapport foreslås det at mange av disse fradragsmulighetene skal bort, så det gjelder å benytte seg av dem mens man kan, mener forbrukerøkonom i DNB, Silje Sandmæl.

Hun gjør oppmerksom på følgene fradragsmuligheter:

BSU: Er du under 34 år og har en skattbar inntekt, spar i BSU. Av beløpet du setter inn, maks 25.000 kroner i året, får du 20 prosent skattefradrag. Setter du inn årlig maksbeløp vil det gi 5.000 kroner i spart skatt.
Totalt sett kan du sette inn 200.000 kroner på BSU-konto.

Fradrag for tap: Sitter du på noen «dårlige» aksjer, kan du få 27 prosent skattefradrag på tapet hvis du selger før nyttår. Sparing i aksjer bør være en langsiktig investering, men har du bestemt deg for å selge kan det være lurt å ta affære før nyttår. Det er riktignok ikke lov til å spekulere i dette for rene skattereduksjonsformål. Du kan derfor ikke selge og kjøpe samme aksjer eller aksjefondsandeler for nært i tid.

Gaver: Julen er høytiden for å gi. Husk derfor at gaver til frivillige organisasjoner gir skattefradrag. Pengebeløpet må utgjøre minst 500 kroner per organisasjon i løpet av året. I år kan du maksimalt trekke fra 16.800 kroner.

Medlemskap: Betalt fagforeningskontingent kan trekkes fra med inntil kr 3.850 kroner eller med en forholdsmessig del av beløpet hvis fagforeningskontingenten bare er betalt for en del av året.

Formueskatt: Har du formue i år på 1 million kroner må du betale 1 prosent av overskytende. For å redusere formueskatten kan du gi forskudd på arv eller bruke penger på noe du har planlagt å kjøpe likevel. Arveavgiften forsvant i år, det vil si at du kan gi så mye du vil i forskudd på arv. Grensen for formueskatt endres fra neste år til 1,2 million kroner, prosentsatsen reduseres til 0,85 prosent.

Sandmæl minner om at det er ulovlig å ta ut et større beløp av banken før nyttår og sette pengene inn igjen over nyttår for å spare formueskatt.

Bilder av forbrukerøkonom Silje Sandmæl finner du her


Kontakt:

Forbrukerøkonom i DNB, Silje Sandmæl, tlf. 482 87 522

.

Tags:

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner