Sparebankstiftelsen DnB NOR har solgt 18,5 millioner aksjer i DnB NOR ASA

Sparebankstiftelsen DnB NOR har solgt 18,5 millioner aksjer i DnB NOR ASA for å finansiere målsatt deltakelse i DnB NORs fortrinnsrettsemisjon.

Det vises til børsmelding av 22. oktober 2009. Sparebankstiftelsen DnB NOR (”Sparebankstiftelsen”) har solgt 18 500 000 aksjer i DnB NOR ASA til kurs NOK 68,50 per aksje. ABG Sundal Collier og DnB NOR Markets var joint bookrunners i salgsprosessen. Etter transaksjonen eier Sparebankstiftelsen 133 344 864 aksjer i DnB NOR ASA (tilsvarende ca. 10% av utestående aksjer). Salgsvederlaget som Sparebankstiftelsen mottar i forbindelse med transaksjonen vil bli benyttet til å tegne nye aksjer i den kommende emisjonen i DnB NOR ASA. Kontaktpersoner: Frode Helgerud, Adm. direktør, mob. 90 51 85 24 Arne Huser, Direktør Finansielle Investeringer, mob. 95 75 38 62

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner