Start av evalueringsperiode i DnB NORD

Styret i DnB NOR har i dag besluttet å starte evalueringsperioden av aksjonæravtalen mellom DnB NOR og NORD/LB om Bank DnB NORD A/S. Perioden starter 31. januar 2010.

Som opplyst i prospektet for fortrinnsrettsemisjonen i DnB NOR gir aksjonæravtalen i Bank DnB NORD A/S (”DnB NORD”) partene rett til å kreve en evaluering av samarbeidet. Styret i DnB NOR Bank ASA ("DnB NOR") mener dette er et riktig tidspunkt å starte en slik evaluering. DnB NOR ser på DnB NORDs geografiske virksomhetsområde som et område med godt fremtidig inntjeningspotensial, og vil i evalueringsperioden vurdere å erverve Norddeutsche Landesbank Girozentrales ("Nord L/B") eierandel i DnB NORD. Evalueringsperioden vil i henhold til aksjonæravtalen vare ut juli 2010. Etter utløp av evalueringsperioden vil DnB NOR ha rett til å erverve NORD/LBs eierandel i DnB NORD, men i så fall vil NORD/LB ha rett til å overta DnB NORDs polske virksomhet. Dersom DnB NOR ikke benytter seg av retten til å erverve NORD/LBs eierandel i DnB NORD, vil NORD/LB ha rett til å overdra sin eierandel i DnB NORD til DnB NOR eller overta DnB NORs eierandel. Dersom NORD/LB velger å overdra sin eierandel i DnB NORD til DnB NOR kan DnB NOR velge ikke å overta DnB NORDs polske virksomhet. DnB NOR Bank ASA eier Bank DnB NORD A/S sammen med Norddeutsche Landesbank Girozentrale i forholdet 51/49. Bank DnB NORD A/S er en dansk bank med datterbanker i Polen og Baltikum.

Tags:

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner