Startvansker i vinterferien

Mange får seg en uønsket forlengelse på vinterferien fordi de ikke får start på bilen. Enkle grep vil gjøre din bil både tryggere og mer pålitelig.

Under vinterferieavviklingen flytter veihjelpsbehovet fra byområder til fjells, med toppaktivitet på typiske hjemreisedager. Bilbergingsselskapet Viking, som er DNB Skadeforsikrings samarbeidspartner, opplever en kraftig økning i antall assistanser. Det skjer om lag 20 prosent flere utrykninger nær typiske vintersportssteder, hytteområder og fjelloverganger. Det er også en økning i utrykninger til f.eks flyplassparkeringer som på Gardemoen, der mange setter fra seg bilen over lengere tid. 

Typiske kulderelaterte problemer er startvansker og flatt batteri, som i kalde vinteruker står for ca. 40 % av alle skadetilfeller. I vinterferien i fjor formidlet Vikings kundesenter ca. 5% av årets totale formidling, så vinterferien kan trygt kalles en høytid for bilproblemer.

- Bilbatteri tappes fort i kulda, og spesielt i sprengkulde som det ofte er på fjellet i februar. I tillegg er det alt for mange sjåfører som ikke tenker på at batteriet har en begrenset levetid og trenger vedlikehold. Nordmenn er stort sett flinke til å ta vare på bilen sin, men vi slurver når det kommer til batteriet, sier gjerne Isabelle Solli, konserndirektør for salg og marked i Viking.

Det viktigste rådet DNB og Viking kan gi bilister i vinterferien er å være tålmodig i kø, tilpasse farten etter rådende føreforhold, ha gode dekk og ta hensyn til andre trafikanter. Men du kan også ta dine forholdsregler for å unngå problemer med bilen.

- Sørg for å sjekke at batteriet er ladet før du drar på fjellet, og det er heller ikke dumt å ha startkabler, lader eller en såkalt ”start booster” tilgjengelig for dem som har det. Under vintermånedene ser vi også en økning i motorproblemer og startvansker på grunn av motorproblemer. Mange slipper problemer hvis de er nøye med å sjekke frostveske og oljenivå eller bytter til en tynnere motorolje som egner seg bedre i kulde. Dette vil også være med på å bevare holdbarheten til bilen, sier Anne Stine Eger Mollestad i DNB Skadeforsikring.

Om vinteren, i kulde og på dårlig føre, kan det meste skje med fører og bil. Tall fra forsikringsselskapene (Finans Norge) for de siste 20 årene viser at det oppstår rundt 50 prosent flere trafikkskader i vintermånedene. Viking har ca. 120 000 assistanser i vintermånedene og kartlegger løpende skadestatistikk for å overvåke de hyppigste skadeårsakene.

De hyppigst forekomne skadeårsakene har følgende fordeling:
Startvansker         40%
Motorfeil               20%
Utførkjøring           15%
Motorstopp            8%
Punktering             8%
Utelåsing               6%
Feilfylling               3%

De alvorligste personskadene skjer ved kollisjoner eller utforkjøringer, og mange ulykker skyldes dårlige dekk og dårlig planlegging.

- Dekkene har veldig mye å si for veigrepet på vinterføre, og derfor er det viktig å ha riktig lufttrykk og sørge for at dekkene er satt riktig på. Mange moderne dekk har for eksempel mønster som skal rulle i en bestemt retning. Det er også viktig å huske på at alle dekk går ut på dato etter noen år, og gamle dekk har betydelig dårligere veigrep enn nye. For dem som ferdes mye på asfalt i byer til vanlig, er det viktig å vaske dekkene før man kommer på vinterføre, sier Eger Mollestad.

Feil pakking av bilen fører til mange alvorlige personskader, og det slurves mye med at gjenstander ligger løst i bilen. Skadelederen anbefaler derfor aldri å la gjenstander ligge usikret i bilen.

- Den største og tyngste bagasjen skal ligge lavest og så langt frem i bagasjerommet som mulig. Dette gir lavt tyngdepunkt og bedre kjøreegenskaper. I tillegg kommer ikke bagasjen i bevegelse ved en bråstopp. Tungt skiutstyr med skarpe kanter kan fort bli en dødsfelle. En alpinstøvel på 1 kg vil ved en bråstopp i 50 km/t komme som et prosjektil med en vekt tilsvarende 96,5 kg. I 70 km/t vil tyngden utgjøre 189 kg, og i 90 km/t vil vekten tilsvare hele 312 kg.

Kontaktpersoner:

Anne Stine Eger Mollestad
Skadeleder DNB
Tlf 93 48 00 96

Isabelle Solli
Konserndirektør salg og marked
Viking Redningstjeneste AS
Mob: 90 56 38 45

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner