Styret i DnB NOR ASA

DnB NOR ASA har på representantskapsmøte 18. juni 2008 gjenvalgt Bent Pedersen, Bjørn Sund, Anne Carine Tanum, Ingjerd Skjeldrum og Per Hoffmann som styremedlemmer. Tore Olaf Rimmereid er valgt inn som nytt styremedlem. Jorunn Løvås er gjenvalgt som ansattvalgt varamedlem. Anne Carine Tanum er valgt som ny styreleder og Bjørn Sund er valgt som ny nestleder. Valgperioden er inntil 2 år. Styret består nå av følgende medlemmer: Per Hoffmann, Oslo (ansatt) Jørn O. Kvilhaug, Hokksund (ansatt) Bent Pedersen, Danmark Tore Olaf Rimmereid, Oslo Trine Sæther Romuld, Sandnes Ingjerd Skjeldrum, Drammen (ansatt) Siri Pettersen Strandenes, Bergen Bjørn Sund, Lysaker Anne Carine Tanum, Rømskog og følgende ansattevalgte varamedlemmer: Sverre Finstad, Moelv Jorunn Løvås, Bergen Tor M. Nordvold, Skedsmokorset

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner