Styret i DnB NOR ASA

Valg til styret i DnB NOR ASA vil bli foretatt av Representantskapet den 18. juni 2008. Styreleder Olav Hytta har meddelt at han ikke stiller til gjenvalg. Valgkomiteen innstiller på følgende styresammensetning (aksjonærvalgte medlemmer): Anne Carine Tanum, styreleder (på valg) Bjørn Sund, nestleder (på valg) Bent Pedersen, styremedlem (på valg) Tore Olaf Rimmereid, styremedlem (nyvalg) Trine Sæther Romuld, styremedlem (ikke på valg) Siri Pettersen Strandenes, styremedlem (ikke på valg) Valgkomiteens leder er Benedicte Berg Schilbred.

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner