Styret i DnB NOR ASA (DnB NOR) foreslår vilkår for fortrinnsrettsemisjonen, med en tegningskurs på 47,30 kroner per ordinær aksje

MÅ IKKE DISTRIBUERES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIA, CANADA, SINGAPORE, SØR-AFRIKA, SVEITS, JAPAN ELLER HONG KONG Vilkårene må godkjennes på den ekstraordinære generalforsamlingen som avholdes 19. november 2009 kl. 10.00. - DnB NORs aksjekapital vil bli forhøyet med 2 961 452 460 kroner ved utstedelse av 296 145 246 nye aksjer. - Tegningskursen vil være 47,30 kroner per aksje (tilsvarende en rabatt på rundt 26,7 prosent i forhold til den teoretiske kursen eksklusive tegningsretter). - Aksjeeiere som er registrert i selskapets aksjeeierregister i VPS per 24. november vil motta tegningsretter. DnB NOR aksjen vil bli handlet eksklusive retten til å få tildelt tegningsretter fra og med 20. november 2009 for aksjer kjøpt over børs med standard oppgjør i VPS. - Eksisterende aksjeeiere vil motta to tegningsretter for hver niende aksje aksjeeieren eier. Hver tegningsrett gir aksjeeieren rett til å tegne og bli tildelt én ny aksje. - Tegningsperioden vil starte 26. november 2009 og avsluttes 10. desember 2009 klokken 17.30. - Handel i tegningsretter vil starte 26. november 2009 og avsluttes 7. desember 2009. - Fortrinnsrettsemisjonen, unntak for den norske stats forholdsmessige andel, er garantert fulltegnet av DnB NORs største aksjonærer og av et banksyndikat som består av Morgan Stanley og Citi. Morgan Stanley, DnB NOR Markets og Citi er tilretteleggere for emisjonen.

Styret i DnB NOR har foreslått vilkår for fortrinnsrettsemisjonen som ble offentliggjort 25. september 2009. Fortrinsrettsemisjonen må godkjennes av den ekstraordinære generalforsamlingen som avholdes 19. november 2009. Gjennom emisjonen vil DnB NORs aksjekapital bli forhøyet med 2 961 452 460 kroner ved utstedelse av 296 145 246 nye aksjer. Eksisterende aksjeeiere vil motta tegningsretter som gir dem fortrinnsrett til å tegne og bli tildelt nye aksjer i emisjonen. Eksisterende aksjeeiere vil motta to tegningsretter for hver niende aksje aksjeeieren er registrert som eier av per 24. november 2009. I henhold til gjeldende verdipapirlovgivning vil hver tegningsrett gi rett til å tegne og bli tildelt én ny aksje i emisjonen. Overtegning og tegning uten tegningsretter vil være tillatt. For ytterligere informasjon om vilkårene for fortrinnsrettsemisjonen vises det til prospektet som offentliggjøres omkring 26. november 2009. Tegningsrettene vil være omsettelige og notert på Oslo Børs under tickeren “DNBNOR T” fra og med 26. november 2009 til børsslutt 7. desember 2009. Tegningsretter som ikke er benyttet eller solgt i løpet av tegningsperioden, vil bli slettet og derved miste sin verdi. Tegningskursen for nye aksjer i fortrinnsrettsemisjonen er 47,30 kroner per aksje. I henhold til ordinær markedspraksis tilsvarer tegningskursen en rabatt på rundt 26,7 prosent i forhold til den teoretiske kursen eksklusive tegningsretter på 64,52 kroner, basert på DnB NORs sluttkurs 18. november 2009. Etter at fortrinnsrettsemisjonen er registrert vil DnB NORs aksjekapital være 16 287 988 610 kroner fordelt på 1 628 798 861 aksjer, hver pålydende 10 kroner. Emisjonen vil gi et brutto proveny på 14 007 670 136 kroner. I forbindelse med fortrinnsrettsemisjonen er det inngått avtaler om fulltegningsgaranti med Morgan Stanley, Citi, Sparebankstiftelsen DnB NOR og Folketrygdfondet, som på visse vilkår garanterer for fulltegning av fortrinnsrettsemisjonen med unntak for den norske stats forholdsmessige andel. Et av vilkårene for fulltegningsgarantien er at staten tegner seg for sin forholdsmessige andel. Forventet tidsplan for fortrinnsrettsemisjonen: 19. november 2009 Siste dag DnB NOR-aksjene handles inklusive retten til å motta tegningsretter i emisjonen. 20. november 2009 DnB NOR-aksjene handles eksklusive retten til å motta tegningsretter i emisjonen. 24. november 2009 Ved utløp av denne dagen vil alle aksejeiere som har rett til å motta tegningretter fremgå av selskapets aksjeeierbok (registreringsdagen) For aksjer kjøpt over børs med standard oppgjør i VPS, vil dette gjelde aksjeeiere ved børsslutt 19. november 2009 Omkring 25. november 2009 Tegningsrettene blir distribuert til aksjeeiere registrert i VPS etter listen skrevet ut på registreringsdagen Omkring 26. november 2009 Prospektet offentliggjøres 26. november 2009 til 10. desember 2009 kl. 17.30 Tegningsperiode 26. november 2009 til børsslutt 7. desember 2009 Periode der tegningsrettene kan omsettes Omkring 14. desember 2009 Offentliggjøring av foreløpig resultat av fortrinnsrettsemisjonen Omkring 14. desember 2009 Fordeling av nye aksjer og distribusjon av fordelingsbrev Omkring 17. desember 2009 Betalingsdato Omkring 21. desember 2009 Børsnotering og start på handel i de nye aksjene Eventuelle endringer i denne tidsplanen vil bli annonsert gjennom Oslo Børs’ informasjonssystem. All informasjon vedrørende fortrinnsrettsemisjonen vil være tilgjengelig på www.dnbnor.com For ytterligere informasjon, vennligst kontakt: Bjørn Erik Næss, finansdirektør, tlf. 415 05 201, e-mail bjorn.erik.naess@dnbnor.no Per Sagbakken, leder for Investor Relations, tlf. 906 61 159, e-mail per.sagbakken@dnbnor.no Trond Bentestuen, konserndirektør, Kommunikasjon, tlf. 950 28 448, e-mail trond.bentestuen@dnbnor.no Om DnB NOR DnB NOR representerer mer enn 180 års finanshistorie og er Norges største finanskonsern, med mer enn 2,3 millioner personkunder og over 200 000 bedriftskunder i Norge per 30. september 2009. Gjennom å tilby sine kunder et bredt utvalg bank- og andre finansprodukter og -tjenester har DnB NOR som mål å være sine kunders foretrukne finansielle partner og tilby innovative løsninger for å møte deres finansielle behov. Konsernet har Norge som sitt kjernemarked og har en variert kundebase som omfatter personkunder, små, mellomstore og store bedrifter og institusjonelle kunder. Konsernets virksomhet er inndelt i fire forretningsområder: Retail Norge, Storkunder og internasjonal, DnB NOR Markets og Liv og kapitalforvaltning. Se også www.dnbnor.com. - - - - Disclaimer These materials are not for distribution, directly or indirectly, in or into the United States (including its territories and possessions, any State of the United States and the District of Columbia), Canada, Australia, Japan or Hong Kong. These materials do not constitute or form a part of any offer or solicitation to purchase or subscribe for securities in the United States. The Securities mentioned herein have not been, and will not be, registered under the United States Securities Act of 1933 (the “Securities Act”). The Securities may not be offered or sold in the United States except pursuant to an exemption from the registration requirements of the Securities Act. There will be no public offer of securities in the United States.” The issue, exercise or sale of subscription rights (“Rights”) and the subscription or purchase of DnB NOR shares or Rights are subject to specific legal or regulatory restrictions in certain jurisdictions. DnB NOR assumes no responsibility in the event there is a violation by any person of such restrictions. This announcement is an advertisement. It is not a prospectus, disclosure document or offering document and does not purport to be complete. Nothing in this announcement should be interpreted as a term or condition of the rights issue. Investors should not subscribe for, purchase, otherwise acquire, sell or otherwise dispose of nil paid rights, fully paid rights and/or ordinary Shares except on the basis of information in the prospectus to be published by the company in due course in connection with the rights issue which will contain further information relating to the company as well as a summary of the risk factors to which any investment is subject. (the “Prospectus”). The Prospectus will, following publication, be available on the rights issue website at www.dnbnor.com. This announcement does not constitute or form part of any offer or invitation to sell or issue, or any solicitation of any offer to acquire any securities offered by any person in any jurisdiction in which such an offer or solicitation is unlawful. This document has not been approved by any regulatory authority. This document is an advertisement and not a prospectus and investors should not subscribe for or purchase any securities referred to in this document except on the basis of information provided in the prospectus to be published by DnB NOR on its website in due course. The distribution of this announcement and/or the Prospectus into jurisdictions other than Norway may be restricted by law. Persons into whose possession this announcement comes should inform themselves about and observe any such restrictions. Any failure to comply with these restrictions may constitute a violation of the securities laws of any such jurisdiction. Morgan Stanley & Co. International plc. DnB NOR Markets and Citigroup Global Markets Limited are acting for DnB NOR and no one else in connection with the rights issue and will not be responsible to anyone other than DnB NOR for providing the protections afforded to their respective clients or for providing advice in relation to the rights issue and/or any other matter referred to in this document. Forward-looking statements This document and any materials distributed in connection with this document may contain certain forward-looking statements. By their nature, forward-looking statements involve risk and uncertainty because they reflect DnB NOR’s current expectations and assumptions as to future events and circumstances that may not prove accurate. A number of material factors could cause actual results and developments to differ materially from those expressed or implied by these forward-looking statements, including the risks and uncertainties to be set out in the prospectus.

Tags:

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner