Styret i DnB NOR Bank ASA

DnB NOR Bank ASA har på representantskapsmøte 18. juni 2008 gjenvalgt Kari Lotsberg, Bent Pedersen og Ingjerd Skjeldrum som styremedlemmer. Anne Carine Tanum og Kai Nyland er valgt som nye styremedlemmer. Jorunn Løvås er gjenvalgt som ansattvalgt varamedlem. Anne Carine Tanum er valgt som ny styreleder og Bent Pedersen er gjenvalgt som styrets nestleder. Kai Nyland er valgt for 1 år og de øvrige for inntil 2 år. Styret består nå av følgende medlemmer: Per Hoffmann, Oslo (ansatt) Kari Lotsberg, Sverige Kai Nyland, Hamar Bent Pedersen, Danmark Torill Rambjør, Tjøme Ingjerd Skjeldrum, Drammen (ansatt) Anne Carine Tanum, Rømskog og følgende ansattevalgte varamedlemmer: Sverre Finstad, Moelv Jorunn Løvås, Bergen

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner