Styret i Vital Forsikring

Vital Forsikring ASA har på representantskapsmøte 18. juni 2008 gjenvalgt Rune Bjerke, Tom Grøndahl, Bjørg Ven og Jørn O. Kvilhaug som styremedlemmer og Bjørn Erik Næss, Tove Pettersen og Vibeke Holsen er valgt som nye styremedlemmer. Carl A. Løvvik er valgt som nytt ansattvalgt varamedlem. Rune Bjerke er gjenvalgt som styreleder og Tom Grøndahl er gjenvalgt som styrets nestleder. Valgperioden er inntil 2 år. Styret består nå av følgende medlemmer: Kristin Birkeland, Bergen (ansatt) Rune Bjerke, Oslo Tom Grøndahl, Slependen Vibeke Holsen, Bergen (ansatt) Cathrine Klouman, Stabekk Jørn O. Kvilhaug, Hokksund (ansatt) Bjørn Erik Næss, Oslo Tove Pettersen, Oslo Lars Rosén, Sverige Siri Pettersen Strandenes, Bergen Bjørg Ven, Oslo og følgende ansattevalgte varamedlemmer: Oddmunn Olsen, Trondheim Jack Selven, Oslo Carl A. Løvvik, Bergen

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner