TORKILD VARRAN NY LEDER FOR DNB NOR KAPITALFORVALTNING

Torkild Varran (49) er ansatt som administrerende direktør for DnB NOR Kapitalforvaltning Holding og DnB NOR Kapitalforvaltning ASA. Han har vært investeringsdirektør i DnB NOR Kapitalforvaltning siden 2004 og vil fortsatt ivareta den funksjonen. Fullstendig melding på www.newsweb.no Torkild Varran (49) er ansatt som administrerende direktør for DnB NOR Kapitalforvaltning Holding og DnB NOR Kapitalforvaltning ASA. Han har vært investeringsdirektør i DnB NOR Kapitalforvaltning siden 2004 og vil fortsatt ivareta den funksjonen. - Jeg er glad og stolt over å ha fått tilliten, og ser frem til å arbeid med utvidede og utfordrende arbeidsoppgaver i en fremgangsrik organisasjon med gode og dyktige kolleger, sier Torkild Varran. Han tiltrer stillingen i dag, 10. september 2007. Bred erfaring Torkild Varran er utdannet cand oecon fra Universitet i Oslo, og har en MBA fra Norges Handelshøgskole. Han har arbeidet i verdipapirmarkedet siden 1984 og har erfaring både fra megler- og forvaltersiden. Torkild Varran har tidligere blant annet vært investeringsdirektør i Gjensidige NOR Kapitalforvaltning, Avanse Forvaltning ASA, Nordea Fondene og Folketrygdfondet. Norges største DnB NOR Kapitalforvaltning er Norges største tilbyder av verdipapirfond og diskresjonær formuesforvaltning og har 320 medarbeidere. Samlet forvaltet kapital per 30. juni 2007 var 549 milliarder kroner. DnB NOR Kapitalforvaltning har kontorer i Oslo, Stockholm, Bergen, London, New York og Hong Kong. Over 100 analytikere og porteføljeforvaltere følger daglig kundenes porteføljer og mandater. Meget tilfreds - Jeg er meget tilfreds med at Torkild Varran påtar seg oppgaven med å lede DnB NOR Kapitalforvaltning, sier styreleder i DnB NOR Kapitalforvaltning og konserndirektør for Liv og kapitalforvaltning, Tom Rathke. DnB NOR Kapitalforvaltning utgjør sammen med Vital Forsikring ASA forretningsområdet Liv og kapitalforvaltning i DnB NOR-konsernet.

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner