Tror ikke det blir finanskrise nå

Flertallet av norske bedriftsledere tror ikke at en ny finanskrise er nært forestående. Selv om USA sliter, EU-samarbeidet vakler, europeiske land står i fare for å gå konkurs og aksjemarkedet stadig faller, tror bare én av tre at det blir finanskrise.

Dobbelt så mange mener imidlertid at en eventuell ny finanskrise - hvis den mot formodning skulle inntreffe - vil komme til å påvirke bedriften negativt i stor grad. Dette fremkommer av en ny undersøkelse som DnB NOR har gjennomført blant norske bedrifter.

-Undersøkelsen viser at norsk næringsliv så langt er lite påvirket av uroen i internasjonal økonomi. Sett fra bedriftenes ståsted virker det ikke som om vi er på vei inn i en ny krise. Bedriftslederne har imidlertid forstått at de vil bli berørt hvis en ny krise skulle inntreffe. Dette gjelder stort sett alle bransjer, sier småbedriftsøkonom i DnB NOR, Ellen Dokk Holm.

Omstillingsdyktige
Hun erfarer at norske bedrifter er omstillingsdyktige.
-I usikre tider følger de godt med og gjør nødvendige grep for å redusere risikoen. Mange lærte av finanskrisen i 2008 og er mer forberedt nå enn da, mener hun.
Dette bildet bekreftes av at DnB NOR i både august og september har hatt mye etterspørsel fra bedrifter som ser behov for rente- og/eller valutasikring eller som vil ha rådgivning i forhold til hvordan de kan sikre seg.
-Uansett hva bedriftene forventer, bør de i usikre tider som nå sikre seg der de kan, og det ser det ut som om mange gjør, sier Holm.

Tre råd
Hun gir bedriftsledere som vil redusere bedriftens risiko, følgende tre råd:

1. Vurder om bedriften bør foreta valuta- og/eller rentesikring.

2. Hold deg orientert om hvordan det går med leverandører og viktig kunder. Vurder endringer for å sikre bedriften.

3. Har bedriften problemer, ta kontakt med banken jo før jo heller.Bilder
av småbedriftsøkonom i DnB NOR, Ellen Dokk Holm, finner du her:
http://www.flickr.com/photos/dnb_nor/sets/72157625485109105/


Kontakt:

Småbedriftsøkonom i DnB NOR, Ellen Dokk Holm, tlf. 971 13 321

 

Denne meldingen er sendt til deg fra DnB NOR. Hvis du vil strykes fra våre lister, vennligst send en e-post til kommunikasjon@dnbnor.no 

Besøk oss på dnbnor.no

Tags:

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner