Tror reiseforsikringen dekker alt

Ni av ti svarer at de har reiseforsikring, men langt færre vet hva som blir dekket om uhellet skulle være ute. Det viser en fersk undersøkelse fra DNB Skadeforsikring gjennomført av Ipsos MMI.

- Mange tror at en reiseforsikring er en universalforsikring som dekker deg i alle tenkelige og utenkelige situasjoner. Det er den ikke! En tommelfingerregel er at reiseforsikringen dekker ulykker og sykdom på feriestedet, og hjemreise hvis det er nødvendig. De fleste forsikringer dekker også tyveri og skade på reisegods, avbestilling, ansvar, rettshjelp og forsinkelser. Men vilkårene og dekningsgraden kommer helt an på hvor god forsikring du har tegnet, sier skadeleder i DNB Skadeforsikring, Anne Stine Eger Mollestad.

- Det viktigste med en reiseforsikring er at den dekker utgifter knyttet til sykdom og ulykke. Behandling på sykehus i utlandet kan fort bli kostbart. Derfor trenger alle en slik forsikring, og da må forsikringen kunne tilbys til en pris som er overkommelig for folk flest. Om reiseforsikringen skulle ha dekket det mange tror den dekker ville forsikringen ha kostet flerfoldig ganger mer enn det den gjør i dag. Mange har et urealistisk syn på hva som dekkes, og alt for få har satt seg inn i vilkårene til forsikringen. Det rotes mye med hva reiseforsikringen dekker og ikke minst hvem som er ansvarlig for å dekke ulike utlegg når situasjoner oppstår, mener hun.

Nesten 40 prosent av forsikringstakerne sier de ikke kjenner til hva reiseforsikringen dekker, og undersøkelsen viser at det hersker stor usikkerhet om vilkårene.

- Et typisk eksempel er folk som leier bil, moped eller vannscooter på ferie, og tror at de ikke trenger å forsikre kjøretøyet. Alle som leier kjøretøy må være påpasselig med at de også tegner gyldig forsikring når kontrakten inngås. Bare 45 prosent av de spurte vet at de ikke er dekket når de leier bil eller moped og bulker.

Avbestilling er en annen kilde til forvirring, og bare halvparten kjenner til at avbestillingsforsikringen ikke gjelder ved avbestilling uansett grunn.

- Avbestillingsforsikringen gjelder kun dersom det oppstår akutt sykdom eller ulykke, dødsfall i nær familie, eller store skader på egen bolig som følge av brann, innbrudd eller andre større skader. Avbestillingsforsikringen gjelder også hvis UDs reiseråd fraråder nordmenn å oppholde seg på destinasjonen. Skal du ha avbestillingsforsikring utover dette må du evt. tegne en egen forsikring, påpeker Eger Mollestad.

- Mange tror de fritt kan benytte avbestillingsforsikringen hvis destinasjonen du skal på har dårlig vær eller hvis et arrangement som festival eller idrettsarrangement blir avlyst. Da gjelder ikke avbestillingsforsikringen, selv om en av fire av de spurte i undersøkelsen tror det, sier hun.

Kontakt:
Skadeleder Anne Stine Eger Mollestad
Telefon: 93480096

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner

Dokumenter og linker