Unge mangler Innboforsikring

Mange unge gambler med manglende innboforsikring. Det kan bli kostbar gambling.

Ipsos MMI har gjennomført en undersøkelse for DNB hvor tema har vært forsikringer og sikkerhet i bolig. Svarene viser at 72 prosent i alderen 18 til 29 år har gyldig innboforsikring, mot 99% av de over 50 år. Unge som nettopp har flyttet hjemmefra er gruppen som er mest utsatt.

- Alle unge bør ha en innboforsikring, enten de bor på hybel, i kollektiv, leier bopel eller har kjøpt leilighet. Allerede som ung og nyetablert sitter du på store verdier, og de fleste blir overrasket hvis de begynner å regne på hva de faktisk eier. Hvis uhellet skulle være ute, og man sitter der uten forsikring, er det alt for mange som havner i store økonomiske problemer. De færreste har råd til å erstatte verdiene i dersom de blir rammet av brann, vannskade eller tyveri, sier skadeleder i DNB Anne Stine Eger Mollestad.  

- Skal du erstatte dine verdier kommer det fort opp i flere hundre tusen kroner. Har du tenkt på hva det koster å erstatte møbler, garderoben med vanlige klær, pentøy, sportsutstyr, laptopen, ipaden, mobiltelefonen, stereoanlegget, hvitevarer, bøker og alt annet av eiendeler?

DNB Skadeforsikrings anslag viser at de fleste vil få brukt for en innboforsikringen en eller annen gang i løpet av sitt liv. En gjennomsnittlig skadesak for unge under 30 år er på drøyt 14 500 kroner, og det er tyveri som er den klart hyppigste skadeårsaken. Men når det oppstår skader som følge av brann eller vannskader, eller i tilfeller der det er behov for rettshjelp, blir beløpene fort mye høyere.

Usikkerhet rundt forsikring
Undersøkelsen forteller også at unge med innboforsikring er mer usikker på dekningsgraden enn eldre forsikringskunder. De er mer tvilende til om de vil få igjen sine verdier gjennom forsikringen dersom boligen skulle bli totalskadet i for eksempel oversvømmelse eller brann.

Unge topper også statistikken over hvem som slurver mest med å gå over verdiene i boligen. 32 prosent av de som har tegnet innboforsikring har aldri gått over verdiene og oppdatert innboforsikringen. Tilsvarende tall for de over 50 år er 21 prosent.

DNB Skadeforsikring opplever også at mange unge tror de er forsikret uten at de er det. Derfor oppstår det ofte problemer når de for eksempel tror de er dekket av huseiers forsikring når de leier en hybel eller sokkelleilighet. 

- Vi får ofte henvendelser fra fortvilte unge som står ribbet etter et innbrudd eller på bar bakke hvis det har skjedd en vann- eller brannskade i kjelleren der de leier. Som leietaker må du tegne egen forsikring. Det gjelder også når du bor i kollektiv. Alle unge bør forsikre seg om at de har en gyldig forsikring når de flytter for seg selv, er oppfordringen fra DNBs skadeleder. 

Det er også viktig å være klar over at ikke alle unge trenger å tegne innboforsikring. Forsikringen til foreldre kan gjelde dersom man er registrert som student. Her er det ingen aldersbegrensning, og forutsetningen er at du er student og har registrert adresse hos dine foreldre i folkeregisteret under studiene. Men om du har flyttet for deg eller melder flytting til folkeregisteret må du tegne egen forsikring.

Lanserer billig og enkel innboforsikring for unge
DNB har de siste årene hatt stor suksess med rimelige og enkle produkter tilpasset unge. Nå lanseres DNB Skadeforsikring en egen innboforsikring ment for unge i ”BSU-alder” mellom 18 og 33 år. 

- Dette er en lett forståelig innboforsikring for kunden. Den er rimelig, har god dekning og er enkel å kjøpe på nett. Forsikringen har en fast pris for alle kundene på kun 79,- kr. pr. måned, og da får du forsikret det du har i den mellomstore kåken din for 500.000. Dette er en innboforsikring ment for unge og deres behov.

- Målet vårt er å få flere unge til etablere en forsikringsavtale. Vi mener at det er helt nødvendig å ha en innboforsikring, og når prisen er så lav håper vi at terskelen for å tegne en innboforsikring for unge blir lavere, sier Mollestad.  

Kontakt:
Kommunikasjonsrådgiver
Vidar Korsberg Dalsbø
tlf. 993 80 389

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner