Vesentlig forbedring av resultatet

DnB NORs resultat i tredje kvartal ble 3 038 millioner kroner, en vesentlig forbedring fra tredje kvartal i fjor. Resultatforbedringen skyldes hovedsakelig lavere nedskrivninger på utlån, men også en økning i renteinntektene. 

– Vi ser fortsatt klare tegn til bedring i norsk økonomi, og vi opplever en økning i etterspørsel etter lån fra både personkunder og bedrifter. Samtidig har vi en hyggelig og markant nedgang i nedskrivninger på utlån, sier konsernsjef Rune Bjerke. 

Bjerke er godt fornøyd med kvartalsresultatet, som viser en klar forbedring fra tilsvarende periode i fjor, da resultatet var på 1 760 millioner kroner. 

Nøkkeltall for tredje kvartal 2010:

  • Driftsresultat før nedskrivninger og skatt utgjorde 4,8 milliarder kroner (5,0)
  • Resultatet var 3,0 milliarder kroner (1,8)
  • Resultat etter minoritetsinteresser var 3,1 milliarder kroner (2,2)
  • Resultat per aksje ble 1,90 kroner (1,63)
  • Egenkapitalavkastningen ble 11,8 prosent (10,6)
  • Ordinær kostnadsgrad var 48,2 prosent (46,2)

    Sammenlignbare tall for tredje kvartal 2009 i parentes.
     

De gjennomsnittlige utlånsvolumene var 8,1 milliarder kroner lavere i tredje kvartal 2010 enn i tilsvarende kvartal 2009 og økte med 12,8 milliarder fra andre kvartal. Netto renteinntekter var i underkant av 240 millioner kroner høyere enn i både tredje kvartal 2009 og andre kvartal 2010. 

Lavere nedskrivninger
– Vi er veldig fornøyde med at nedskrivningene våre er kraftig redusert i forhold til tilsvarende periode i fjor. Det er positivt både for oss og for kundene våre. Dette resultatet viser at DnB NOR har kommet styrket ut av finanskrisen og at norsk økonomi går godt, sier Bjerke. 

Nedskrivninger på utlån var 643 millioner kroner i tredje kvartal, en nedgang fra 2 277 millioner i tredje kvartal i fjor. Ned­skrivningene ble redusert mot slutten av 2009, og reduksjonen har fortsatt i 2010. 

Blant verdens 10 prosent beste
DnB NOR ble for andre år på rad tatt opp i Dow Jones Sustainability World Index (DJSI World). Konsernet er dermed blant de 10 prosent beste bedriftene i sin bransje innen bærekraftig utvikling på verdensbasis. 

– Vi har en forpliktelse til å opptre ansvarlig og anstendig overfor samfunnet rundt oss. At vi blir tatt opp i verdens mest kjente bærekraftindeks også i år er en anerkjennelse av vårt langsiktige arbeid med forhold som berører miljø og samfunn, sier Bjerke.

Kontaktpersoner:
Trond Bentestuen, konserndirektør Marked og kommunikasjon, mobil 95 02 84 48
Thomas Midteide, informasjonsdirektør, mobil 96 23 20 17

Detaljer om resultatene for tredje kvartal finner du på www.dnbnor.com

Ferdig intervju og live-sending
Medier kan laste ned intervju med konsernsjef Rune Bjerke for fri publisering i eget medium. Intervjuet kan brukes i sin helhet, eller klippes fritt til bruk i artikler, web-TV, TV eller radio. Presentasjonen klokken 9.30 kan også vises live i eget medium. Lenker og embeddkoder finner du her: http://bit.ly/bzEga8

 

Denne meldingen er sendt til deg fra DnB NOR. Hvis du vil strykes fra våre lister, vennligst send en e-post til kommunikasjon@dnbnor.no

Besøk oss på www.dnbnor.com 

Tags:

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.