DOF - kontrakter for ConocoPhillips

DOF har inngått to 6 årige befraktningsavtaler med ConocoPhillips Skandinavia AS. Avtalene gjelder for to supply skip med design STX PSV 09. Kontraktene inneholder ytterligere opsjonsperioder. Driftsområdet er i Nordsjøen.

Skipene er forventet levert fra STX OSV, Aukra, i henholdsvis 4. kvartal 2011 og 1. kvartal 2012.

Skipene eies av PSV Invest I AS hvor DOF ASA eier 48% av aksjene.

Kontraktene er inngått til markedsbetingelser og det er avtalt med ConocoPhillips at de kommersielle betingelsene i kontraktene ikke skal offentliggjøres.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt: CEO Mons S. Aase, 91 66 10 12

Om oss

With a multi-national workforce in excess of 2,200 personnel, DOF ASA is an international group of companies which owns and operates a fleet of modern offshore/subsea vessels, and engineering capacity to service both the offshore and subsea market. With over 25 years in the offshore business, the group has a strong position in terms of experience, innovation, product range, technology and capacity. DOF’s core businesses are vessel ownership, vessel management, project management, engineering, vessel operations, survey, remote intervention and diving operations primarily for the oil and gas sector. From PSV charter to Subsea engineering, DOF offers a full spectrum of top quality offshore services to facilitate an ever-growing and demanding industry. The company's main operation centers and business units are located in Norway, the UK, the USA, Singapore, Brazil, Argentine, Egypt, Angola, and Australia. DOF ASA is listed on the Oslo Exchange since 1997.

Abonner