DOF ASA – PLANLAGT RETTET EMISJON I DOF INSTALLER ASA

DOF Installer ASA (“DOF Installer”), et datterselskap i DOF Subsea-konsernet hvor DOF ASA har en eierandel på 51%, planlegger å gjennomføre en rettet emisjon med brutto emisjonsproveny på NOK 200 millioner ved utstedelse av totalt 10 millioner nye aksjer til tegningskurs NOK 20 per aksje. Totalt antall utestående aksjer etter gjennomføring av den planlagte emisjonen vil være 33,9 millioner. Tegningsperioden vil være fra tirsdag 10. mai 2011 til og med torsdag 19. mai 2011 kl 17:00.

DOFCON AS, et heleid datterselskap av DOF Subsea AS og majoritetsaksjonær i DOF Installer, har forpliktet seg til å tegne, og vil bli tildelt, ca. 79% av de nye aksjene som skal utstedes for å opprettholde sin eksisterende eierandel. DOFCON AS har i tillegg garantert for tegning av de gjenværende aksjene som skal utstedes i den planlagte rettede emisjonen.

Provenyet fra den planlagte rettede emisjonen vil hovedsakelig bli brukt til å del-finansiere siste verftsbetaling og oppstartskostnader i forbindelse med levering av Skandi Skansen og generelle selskapsformål, samt finansiere diverse del-innbetalinger på offshore-kraner og annet skipsutstyr.

For ytterligere informasjon i forbindelse med den planlagte emisjonen henvises det til investorpresentasjon vedlagt den engelske pressemeldingen utstedt av DOF Installer (ticker: “DOFI”) på OTC sine hjemmesider (www.nfmf.no). Pareto Securities AS er engasjert som tilrettelegger for den planlagte emisjonen.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Mons Aase, adm. dir., tlf: +47 91 66 10 12

Om oss

With a multi-national workforce in excess of 2,200 personnel, DOF ASA is an international group of companies which owns and operates a fleet of modern offshore/subsea vessels, and engineering capacity to service both the offshore and subsea market. With over 25 years in the offshore business, the group has a strong position in terms of experience, innovation, product range, technology and capacity. DOF’s core businesses are vessel ownership, vessel management, project management, engineering, vessel operations, survey, remote intervention and diving operations primarily for the oil and gas sector. From PSV charter to Subsea engineering, DOF offers a full spectrum of top quality offshore services to facilitate an ever-growing and demanding industry. The company's main operation centers and business units are located in Norway, the UK, the USA, Singapore, Brazil, Argentine, Egypt, Angola, and Australia. DOF ASA is listed on the Oslo Exchange since 1997.

Abonner