DOF ASA FINANSIELL RAPPORT 2008

Vedlagt følger årsrapport 2008 (norsk) for DOF ASA.

Finansresultatet og skatter er endret noe i forhold til foreløpig regnskap presentert 27. februar. Finanskostnader er økt med ca. NOK 39 mill. Herunder er transaksjonskostnader i forbindelse med oppkjøp DOF Subsea inkludert da disse kostnader tidligere var ført direkte mot egenkapital. Skattekostnad er økt med ca. NOK 56 mill og hovedårsak til dette er tidligere forutsetning om rederibeskatning av et selskap som etterpå er besluttet å innordnes normal beskatning.

Kontaktperson:
CEO Mons Aase, Tlf. +47 91 66 10 12
CFO Hilde Drønen, Tlf + 47 91 66 10 09

Om oss

With a multi-national workforce in excess of 2,200 personnel, DOF ASA is an international group of companies which owns and operates a fleet of modern offshore/subsea vessels, and engineering capacity to service both the offshore and subsea market. With over 25 years in the offshore business, the group has a strong position in terms of experience, innovation, product range, technology and capacity. DOF’s core businesses are vessel ownership, vessel management, project management, engineering, vessel operations, survey, remote intervention and diving operations primarily for the oil and gas sector. From PSV charter to Subsea engineering, DOF offers a full spectrum of top quality offshore services to facilitate an ever-growing and demanding industry. The company's main operation centers and business units are located in Norway, the UK, the USA, Singapore, Brazil, Argentine, Egypt, Angola, and Australia. DOF ASA is listed on the Oslo Exchange since 1997.

Abonner

Dokumenter og linker