DOF INSTALLER ASA - RETTET EMISJON

DOF Installer ASA (“DOF Installer”) planlegger å hente inn NOK 40 million via en rettet emisjon ved utstedelse av totalt 800 000 nye aksjer til tegningskurs NOK 50 pr aksje. Totalt antall utestående aksjer etter emisjonen er gjennomført vil være 6.431.00 aksjer. Den rettede emisjonen krever godkjennelse fra generalforsamlingen i DOF Installer, som vil bli avholdt den 24. september 2009. Tegningsperioden åpner 10. september 2009 og lukkes 17. september 2009 kl 17:00. Imidlertid kan prosessen avsluttes tidligere eller bli utvidet dersom DOF Installer ønsker det. DOF Subsea Holding 2 AS, majoritetsaksjonær i DOF Installer, sammen med enkelte av de eksisterende aksjonærene har forpliktet seg til å tegne, og vil bli tildelt, ca 68% av de nye aksjene som skal utstedes i den rettede emisjonen for å beholde, eller delvis beholde, det eksisterende eierforholdet. De har i tillegg garantert for de gjenværende aksjene i emisjonen. Formålet for emisjonen er å delfinansiere byggingen av DOF Installer’s fire store ankerhåndteringsskip som skal bygges av STX Europe i Norge (Aukra). For ytterligere informasjon, vennligst kontakt: Mons Aase, styremedlem i DOF Installer Tel: +47 91 66 10 12

Om oss

With a multi-national workforce in excess of 2,200 personnel, DOF ASA is an international group of companies which owns and operates a fleet of modern offshore/subsea vessels, and engineering capacity to service both the offshore and subsea market. With over 25 years in the offshore business, the group has a strong position in terms of experience, innovation, product range, technology and capacity. DOF’s core businesses are vessel ownership, vessel management, project management, engineering, vessel operations, survey, remote intervention and diving operations primarily for the oil and gas sector. From PSV charter to Subsea engineering, DOF offers a full spectrum of top quality offshore services to facilitate an ever-growing and demanding industry. The company's main operation centers and business units are located in Norway, the UK, the USA, Singapore, Brazil, Argentine, Egypt, Angola, and Australia. DOF ASA is listed on the Oslo Exchange since 1997.

Abonner