DOF INSTALLER ASA – Rettet emisjon

Det vises til pressemelding datert 10. september 2009 angående rettet emisjon i DOF Installer ASA (”DOF Installer”). Den 17. september 2009 sluttførte DOF Installer den rettede emisjonen av aksjer og reiste med det NOK 40 mill. Den rettede emisjonen må godkjennes i ekstraordinær generalforsamling den 24. september 2009. Som følge av den rettede emisjonen, vil totalt 800.000 nye aksjer bli utstedt til tegningskurs NOK 50 per aksje. Totalt antall utestående aksjer etter emisjonen vil være 6.431.000 aksjer. DOF Subsea Holdning 2, majoritetsaksjonær i DOF Installer, ble tildelt 567.000 nye aksjer og vil eie ca 53 % av aksjekapitalen i DOF Installer etter emisjonen. Formålet med emisjonen er å delfinansiere byggingen av DOF Installer’s fire store ankerhåndteringsskip som skal bygges av STX Europe i Norge (Aukra). Emisjonen ble administrert av Pareto Securities AS. For ytterligere informasjon, vennligs kontakt: Mons Aase, styremedlem i DOF Installer Tel: +47 91 66 10 12

Om oss

With a multi-national workforce in excess of 2,200 personnel, DOF ASA is an international group of companies which owns and operates a fleet of modern offshore/subsea vessels, and engineering capacity to service both the offshore and subsea market. With over 25 years in the offshore business, the group has a strong position in terms of experience, innovation, product range, technology and capacity. DOF’s core businesses are vessel ownership, vessel management, project management, engineering, vessel operations, survey, remote intervention and diving operations primarily for the oil and gas sector. From PSV charter to Subsea engineering, DOF offers a full spectrum of top quality offshore services to facilitate an ever-growing and demanding industry. The company's main operation centers and business units are located in Norway, the UK, the USA, Singapore, Brazil, Argentine, Egypt, Angola, and Australia. DOF ASA is listed on the Oslo Exchange since 1997.

Abonner