DOF Subsea AS - plassering av nytt usikret obligasjonslån

DOF Subsea AS har suksessfullt gjennomført en plassering av et nytt usikret obligasjonslån på NOK 750 millioner, med forfall 14 april 2014. Obligasjonslånet vil bli søkt notert på Oslo Børs.

Nettoprovenyet vil bli benyttet til generelle selskapsformål og refinansiering av eksisterende gjeld.

DOF Subsea AS har også kjøpt tilbake NOK 206,5 millioner i det eksisterende obligasjonslånet DOFSUB01 (ISIN: NO 001035895.5, forfall mars 2011) på pari kurs (100%), utstående beløp etter tilbakekjøpet er NOK 289,5 millioner.

Arctic Securities, First Securities, Nordea Markets og Pareto Securities var “Joint Lead Arrangers” i forbindelse med plasseringen av det nye obligasjonslånet. 


For ytterligere informasjon kontakt:

DOF Subsea AS

Mons Aase, CEO, telefon +47 91 66 10 12
Jan Nore, CFO, telefon +47 48 09 46 99

Om oss

With a multi-national workforce in excess of 2,200 personnel, DOF ASA is an international group of companies which owns and operates a fleet of modern offshore/subsea vessels, and engineering capacity to service both the offshore and subsea market. With over 25 years in the offshore business, the group has a strong position in terms of experience, innovation, product range, technology and capacity. DOF’s core businesses are vessel ownership, vessel management, project management, engineering, vessel operations, survey, remote intervention and diving operations primarily for the oil and gas sector. From PSV charter to Subsea engineering, DOF offers a full spectrum of top quality offshore services to facilitate an ever-growing and demanding industry. The company's main operation centers and business units are located in Norway, the UK, the USA, Singapore, Brazil, Argentine, Egypt, Angola, and Australia. DOF ASA is listed on the Oslo Exchange since 1997.

Abonner