DOF Subsea AS – plassering av nytt usikret obligasjonslån 1 juli 2009

DOF Subsea AS har fullført plasseringen av et nytt usikret obligasjonslån på totalt NOK 500 millioner med forfallsdato 9. juli 2012. Oppgjørsdato er satt til 9. juli 2009. Det nye obligasjonslånet vil bli søkt notert på Oslo ABM så snart som praktisk mulig. I forbindelse med plasseringen av det nye obligasjonslånet har DOF Subsea AS kjøpt tilbake obligasjoner med pålydende verdi på NOK 93 millioner i DOFSUB02 (ISIN NO 001 045320.2) som har forfall i august 2009. Etter tilbakekjøpet er den utestående pålydende verdien av obligasjoner som ikke er eiet av DOF Subsea AS på NOK 161 millioner. Netto proveny fra det nye obligasjonslånet vil bli brukt til å refinansiere eksisterende gjeld, samt finansiering av selskapet generelle virksomhet. DnB NOR Markets, First Securities og Pareto Securities var tilretteleggere for det nye obligasjonslånet og tilbakekjøpet av utestående obligasjoner. For mer informasjon, vennlig kontakt: DOF ASA Mons S. Aase, CEO, phone +47 91 66 10 12

Om oss

With a multi-national workforce in excess of 2,200 personnel, DOF ASA is an international group of companies which owns and operates a fleet of modern offshore/subsea vessels, and engineering capacity to service both the offshore and subsea market. With over 25 years in the offshore business, the group has a strong position in terms of experience, innovation, product range, technology and capacity. DOF’s core businesses are vessel ownership, vessel management, project management, engineering, vessel operations, survey, remote intervention and diving operations primarily for the oil and gas sector. From PSV charter to Subsea engineering, DOF offers a full spectrum of top quality offshore services to facilitate an ever-growing and demanding industry. The company's main operation centers and business units are located in Norway, the UK, the USA, Singapore, Brazil, Argentine, Egypt, Angola, and Australia. DOF ASA is listed on the Oslo Exchange since 1997.

Abonner