DOF SUBSEA ASA: STATUS FOR AKSEPTER MOTTATT UNDER DOF ASAs TILBUD OM KJØP AV AKSJER I DOF SUBSEA ASA – FLAGGING

Det vises til pressemelding og tilbudsdokument datert 28. oktober 2008, utarbeidet i forbindelse med tilbudet fremsatt av DOF ASA (DOF) for kjøp av gjenværende utestående aksjer i DOF Subsea ASA (DOFSUB) som ikke allerede er eid av DOF til en pris av NOK 36,- pr aksje kontant (”Tilbudet”).

DOF er tilfreds med å kunne meddele at selskapet ved offentliggjøring av denne meldingen har mottatt og registrert aksepter for 39 559 028 aksjer som representerer 33,04% av det samlede antall DOFSUB aksjer. Før Tilbudet eide DOF 68 455 991 aksjer i DOFSUB som representerte 57,17% av totalt antall aksjer i DOFSUB. DOFs samlede eierandel inklusive DOFSUB aksjer dekket av mottatte og registrerte aksepter mottatt i forbindelse med Tilbudet utgjør således 108 015 019 DOFSUB aksjer som representerer 90,21% av samlet antall aksjer og stemmer i DOFSUB.

Akseptfristen under Tilbudet utløper 19. november 2008 kl 17:30 CET.

Kontaktperson:
Adm. dir. Mons Aase, 91 66 10 12

Om oss

With a multi-national workforce in excess of 2,200 personnel, DOF ASA is an international group of companies which owns and operates a fleet of modern offshore/subsea vessels, and engineering capacity to service both the offshore and subsea market. With over 25 years in the offshore business, the group has a strong position in terms of experience, innovation, product range, technology and capacity. DOF’s core businesses are vessel ownership, vessel management, project management, engineering, vessel operations, survey, remote intervention and diving operations primarily for the oil and gas sector. From PSV charter to Subsea engineering, DOF offers a full spectrum of top quality offshore services to facilitate an ever-growing and demanding industry. The company's main operation centers and business units are located in Norway, the UK, the USA, Singapore, Brazil, Argentine, Egypt, Angola, and Australia. DOF ASA is listed on the Oslo Exchange since 1997.

Abonner