Finansiell rapport 4. kvartal 2015 DOF ASA

Konsernets inntekter (management rapportering) er for 4. kvartal NOK 2 610 mill (NOK 2 878 mill), og Ebitda er NOK 822 mill (NOK 785 mill). Ebitda inklusiv salgsgevinst utgjør NOK 818 mill (NOK 1 049 mill). Konsernets inntekter i 2015 utgjør NOK 10 809 mill (NOK 10 681 mill) og operasjonell Ebitda NOK 3 344 mill (NOK 3 322 mill). Samlet Ebitda (inklusiv salgsgevinster) utgjør NOK 3 719 mill (NOK 3 790 mill).

Gjennomsnittlig utnyttelsesgrad for Konsernets flåte har i 4. kvartal vært på 87%. Subsea flåten har oppnådd en utnyttelse på 84%, AHTS flåten på 81% og PSV flåten på 96%. Konsernet har i 4. kvartal hatt to (hel og deleide) skip i spotmarkedet i Nordsjøen, og to skip i opplag. Ett av skipene i opplag ble solgt i desember.

Kontraktsdekningen eksklusiv opsjoner for flåten samlet er i dag 70,9% i 2016, henholdsvis 80% for PSV flåten, 66% for AHTS flåten og 65% for subsea flåten

Datterselskapet DOF Subsea tok i oktober levering av nybygget Skandi Africa, som har startet på en 5 års kontrakt. DOF Subsea har videre inngått avtale om salg av Skandi Protector til «Commonwealth of Australia». Skipet ble levert i 2016.


Vennligst finn vedlagt Finansrapport 4. kvartal 2015.

Webcast er tilgjengelig på
www.dof.no fredag 19. februar 2016 kl 08.30.

Kontaktpersoner:
CEO Mons Aase, Tlf. + 91 66 10 12
CFO Hilde Drønen, Tlf. + 91 66 10 09

Om oss

With a multi-national workforce in excess of 2,200 personnel, DOF ASA is an international group of companies which owns and operates a fleet of modern offshore/subsea vessels, and engineering capacity to service both the offshore and subsea market. With over 25 years in the offshore business, the group has a strong position in terms of experience, innovation, product range, technology and capacity. DOF’s core businesses are vessel ownership, vessel management, project management, engineering, vessel operations, survey, remote intervention and diving operations primarily for the oil and gas sector. From PSV charter to Subsea engineering, DOF offers a full spectrum of top quality offshore services to facilitate an ever-growing and demanding industry. The company's main operation centers and business units are located in Norway, the UK, the USA, Singapore, Brazil, Argentine, Egypt, Angola, and Australia. DOF ASA is listed on the Oslo Exchange since 1997.

Abonner

Dokumenter og linker