FORLENGELSE KONTRAKTER I BRASIL

DOF sitt 100 % eide datterselskap Norskan har inngått en intensjonsavtale om forlengelse av tre befraktningskontrakter med Petrobras som representerer totale inntekter på ca NOK 3,1 mrd. for den nye faste perioden.

Kontraktene gjelder for Norskans tre ankerhåndteringsfartøyer Norskan Botafogo, Skandi Rio og Skandi Fluminence. Den forlengete faste periode for hver kontrakt er 6 år med oppstart ved utløpet av gjeldende kontrakter med Petrobras. DOF Subsea Brasil vil ha ROV-oppdrag på to av skipene. Kontraktsverdier nevnt ovenfor inkluderer inntekter for to arbeids - ROVer. Avtalen er med forbehold om endelig styregodkjennelse i Petrobras.

Norskan Botafogo, Skandi Rio og Skandi Fluminence er fartøy av type UT 722 L design. Skipene er bygget i Brasil og seiler med brasiliansk flagg og brasiliansk mannskap. Skipene har vært engasjert for Petrobras siden levering.

Kontaktperson:
Adm. dir. Mons Aase, 91 66 10 12

Om oss

With a multi-national workforce in excess of 2,200 personnel, DOF ASA is an international group of companies which owns and operates a fleet of modern offshore/subsea vessels, and engineering capacity to service both the offshore and subsea market. With over 25 years in the offshore business, the group has a strong position in terms of experience, innovation, product range, technology and capacity. DOF’s core businesses are vessel ownership, vessel management, project management, engineering, vessel operations, survey, remote intervention and diving operations primarily for the oil and gas sector. From PSV charter to Subsea engineering, DOF offers a full spectrum of top quality offshore services to facilitate an ever-growing and demanding industry. The company's main operation centers and business units are located in Norway, the UK, the USA, Singapore, Brazil, Argentine, Egypt, Angola, and Australia. DOF ASA is listed on the Oslo Exchange since 1997.

Abonner