GJENNOMFØRT RETTET PLASSERING

Med henvisning til børsmelding 19. mai 2009, meldes med dette at DOF ASA (“DOF”) den 20. mai 2009 har gjennomført en rettet emisjon gjennom en plassering av totalt 8 270 000 nye aksjer. Tegningskursen i emisjonen er satt til NOK 29,50 per aksje, med et samlet emisjonsproveny for selskapet på ca. NOK 244 millioner. Emisjonen var overtegnet. Pareto Securities AS var tilrettelegger for plasseringen. Emisjonsprovenyet skal brukes til generelle forretningsmessige formål. Aksjene som leveres til tegnerne i den rettede emisjonen vil bestå av allerede noterte aksjer som i henhold til aksjelånsavtale er gjort tilgjengelige for tilretteleggerne fra selskapets hovedaksjonær Møgster Offshore AS (Tidligere DOF Holding AS). Aksjene som leveres i plasseringen vil således kunne handles på Oslo Børs fra det tidspunkt de er levert til tegnerne. De aksjer som er lånt av tilrettelegger vil bli levert tilbake til hovedaksjonær Møgster Offshore AS gjennom utstedelse av nye aksjer i henhold til emisjonsfullmakt gitt til styret i DOF ved beslutning av selskapets generalforsamling 15. mai 2008. Primærinnsiderne: Møgster Offshore AS (tidligere DOF Holding AS), ble tildelt 4 197 800 aksjer. Moco AS, 100 % eid av adm. dir. Mons Aase, ble tildelt 60 000 aksjer og Djupedalen AS, 100 % eid av finans dir. Hilde Drønen, ble tildelt 15 000 aksjer. Kontaktpersoner for ytterligere informasjon: Mons Aase, Adm. dir, +47 91 66 10 12 Hilde Drønen, Finans. dir, +47 91 66 10 09 www.dof..no

Om oss

With a multi-national workforce in excess of 2,200 personnel, DOF ASA is an international group of companies which owns and operates a fleet of modern offshore/subsea vessels, and engineering capacity to service both the offshore and subsea market. With over 25 years in the offshore business, the group has a strong position in terms of experience, innovation, product range, technology and capacity. DOF’s core businesses are vessel ownership, vessel management, project management, engineering, vessel operations, survey, remote intervention and diving operations primarily for the oil and gas sector. From PSV charter to Subsea engineering, DOF offers a full spectrum of top quality offshore services to facilitate an ever-growing and demanding industry. The company's main operation centers and business units are located in Norway, the UK, the USA, Singapore, Brazil, Argentine, Egypt, Angola, and Australia. DOF ASA is listed on the Oslo Exchange since 1997.

Abonner