RETTET EMISJON GJENNOMFØRT

 

Det vises til børsmelding 12. september 2011 vedrørende en planlagt rettet emisjon i DOF ASA (“DOF”). Den 12. september 2011 gjennomførte DOF en rettet emisjon gjennom en plassering av totalt 20 millioner aksjer. Tegningskursen i emisjonen ble satt til NOK 30 per aksje, med et brutto emisjonsproveny for selskapet på NOK 600 millioner. Emisjonen var overtegnet.

Aksjene som skal leveres til tegnerne i den rettede emisjonen vil være allerede noterte aksjer som er lånt ut av DOF’s hovedaksjonær Møgster Offshore AS i henhold til en aksjelånsavtale. Som følge av dette vil alle aksjene som leveres til tegnerne, foruten Møgster Offshore AS, i den rettede emisjonen være omsettelige på Oslo Børs fra og med tildeling.

De lånte aksjene vil bli levert tilbake til Møgster Offshore AS ved utstedelse av nye aksjer i henhold til fullmakt til DOF’s styre gitt av den ordinære generalforsamlingen avholdt 26. mai 2011. Disse nye aksjene vil bli notert og være omsettelige på Oslo Børs så snart noteringsprospektet har blitt godkjent av Finanstilsynet.

Følgende primærinnsidere deltok i den rettede emisjonen:
‐ Møgster Offshore AS (hovedaksjonær i DOF) ble tildelt 10.666.000 nye aksjer, noe som vil resultere i en aksjebeholdning i DOF etter gjennomføring av den rettede emisjonen og tilbakelevering av lånte aksjer på totalt 56.876.050 aksjer, tilsvarende 51,22%.
‐ Helge A. Møgster (styreformann og en av hovedaksjonærene i Møgster Offshore AS) ble tildelt 54.000 aksjer, noe som vil resultere i en aksjebeholdning i DOF etter gjennomføring av den rettede emisjonen på totalt 290.930 aksjer, tilsvarende 0,26%.
‐ Kanabus AS (100% eid av styremedlem Oddvar Stangeland) ble tildelt 186.000 aksjer, noe som vil resultere i en aksjebeholdning i DOF etter gjennomføring av den rettede emisjonen på totalt 987.684 aksjer, tilsvarende 0,89%. Oddvar Stangeland eier i tillegg 20.000 aksjer privat.
‐ Helge Singelstad (styremedlem) ble tildelt 12.000 aksjer, noe som vil resultere i en aksjebeholdning i DOF etter gjennomføring av den rettede emisjonen på totalt 12.000 aksjer, tilsvarende 0,01%.
‐ Moco AS (100% eid av adm. dir. Mons S. Aase) ble tildelt 140.000 aksjer, noe som vil resultere i en aksjebeholdning i DOF etter gjennomføring av den rettede emisjonen på totalt 638.100 aksjer, tilsvarende 0,57%.
‐ Djupedal AS (100% eid av finansdirektør Hilde Drønen) ble tildelt 26.000 aksjer, noe som vil resultere i en aksjebeholdning i DOF etter gjennomføring av den rettede emisjonen på totalt 46.000 aksjer, tilsvarende 0,04%. Hilde Drønen eier i tillegg 10.675 aksjer privat.

Antall utestående aksjer i DOF etter gjennomføringen av den rettede emisjonen vil øke med 20 millioner aksjer til totalt 111,0 millioner aksjer, hver med en pålydende verdi på NOK 2,00, noe som vil gi en total aksjekapital på NOK 222 millioner.

Styret i DOF har til hensikt å gjennomføre en etterfølgende reparasjonsemisjon på inntil 1 million nye aksjer. Tegningskurs vil være NOK 30 per aksje (samme tegningskurs som i den rettede emisjonen), med et samlet brutto emisjonsproveny på opp til NOK 30 millioner. Den planlagte etterfølgende reparasjonsemisjonen vil bli rettet mot eksisterende aksjonærer per 12. september 2011 (som registrert i VPS per 15. september 2011) som ikke deltok i den rettede emisjonen. DOF aksjen vil bli handlet uten rett til å delta i reparasjonsemisjonen fra og med 13. september 2011. Den planlagte etterfølgende reparasjonsemisjonen vil bli lansert så snart som mulig etter offentliggjøring av prospekt, som er betinget av Finanstilsynets godkjennelse.

Pareto Securities AS og Nordea Markets var tilretteleggere for den rettede emisjonen.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Mons S. Aase, adm.dir.
Tel: +47 91 66 10 12

 

 

Om oss

With a multi-national workforce in excess of 2,200 personnel, DOF ASA is an international group of companies which owns and operates a fleet of modern offshore/subsea vessels, and engineering capacity to service both the offshore and subsea market. With over 25 years in the offshore business, the group has a strong position in terms of experience, innovation, product range, technology and capacity. DOF’s core businesses are vessel ownership, vessel management, project management, engineering, vessel operations, survey, remote intervention and diving operations primarily for the oil and gas sector. From PSV charter to Subsea engineering, DOF offers a full spectrum of top quality offshore services to facilitate an ever-growing and demanding industry. The company's main operation centers and business units are located in Norway, the UK, the USA, Singapore, Brazil, Argentine, Egypt, Angola, and Australia. DOF ASA is listed on the Oslo Exchange since 1997.

Abonner