DOF SUBSEA ASA: STATUS FOR AKSEPTER MOTTATT UNDER DOF ASAs TILBUD OM KJØP AV AKSJER I DOF SUBSEA ASA

Det vises til pressemelding datert 19. november 2008 og tilbudsdokument datert 28. oktober 2008, utarbeidet i forbindelse med tilbudet fremsatt av DOF ASA (DOF) for kjøp av gjenværende utestående aksjer i DOF Subsea ASA (DOFSUB) som ikke allerede er eid av DOF til en kontantpris av NOK 36,- pr aksje (”Tilbudet”).

Akseptfristen under Tilbudet utløp 19. november 2008 kl 17:30 CET. DOF er tilfreds med å kunne meddele at DOF på tidspunktet for offentliggjøring av denne meldingen har mottatt og registrert aksepter for 49 174 500 aksjer, som utgjør 41,07% av det samlede antall DOFSUB aksjer. Før Tilbudet eide DOF 68 455 991 aksjer i DOFSUB, som utgjorde 57,17% av totalt antall aksjer i DOFSUB. DOFs samlede eierandel, inklusive DOFSUB-aksjer omfattet av mottatte og registrerte aksepter under Tilbudet og forutsatt gjennomføring av Tilbudet vil således utgjøre 117 630 491 DOFSUB aksjer, som representerer 98,24% av samlet antall aksjer og stemmer i DOFSUB.

Betingelsene i punkt 3.6.a) og 3.6.b) i tilbudsdokumentet (vedrørende henholdsvis minimum akseptgrad og godkjennelser fra myndigheter) er dermed oppfylt. Forutsatt oppfyllelse av betingelsene i punkt 3.6 c), 3.6 d) og 3.6 e), forventer DOF at oppgjør under tilbudet vil finne sted 2. desember 2008.

Behandling og registrering av aksepter er ikke ferdigstilt, hvilket innebærer at DOFs samlede eierskap i DOFSUB, forutsatt gjennomføring av Tilbudet, kan øke ytterligere.

Kontaktperson:
Adm. dir. Mons Aase, 91 66 10 12

Om oss

DOF Subsea is a world-class subsea services contractor, providing survey, IRM, construction support and subsea engineering. Headquartered in Bergen, Norway with offices worldwide, DOF Subsea has been listed on the Oslo Stock Exchange since November 2005. In total, DOF Subsea employs over 1,200 highly qualified staff and owns state-of-the-art equipment including 23 offshore vessels, 25 ROVs, 1 AUV and 11 diving spreads. DOF Subsea's aim is to provide customers with products, technologies and services of the highest quality.

Abonner