FINANSIERING FLÅTE I BRASIL


DOF sine datterselskaper Norskan Offshore Ltda og DOF Subsea Servicos Brazil Ltda er sikret BNDES finansiering for sine nybygg i Brasil. Den statlige organisasjonen Merchant Marine Fund har godkjent BNDES finansiering for 3 nybygg (bygg 25, 26 og 27 ved Aker Promar) eid av Norskan, samt BNDES finansiering av tilleggsinvesteringer for subsea fartøyene, Skandi Salvadore, (bygg 22), Skandi Vitoria (bygg 23) og bygg 24. Samlet bevilget beløp utgjør ca USD 670 mill og innebærer en langsiktig finansiering på i overkant av 80%.

Om oss

DOF Subsea is a world-class subsea services contractor, providing survey, IRM, construction support and subsea engineering. Headquartered in Bergen, Norway with offices worldwide, DOF Subsea has been listed on the Oslo Stock Exchange since November 2005. In total, DOF Subsea employs over 1,200 highly qualified staff and owns state-of-the-art equipment including 23 offshore vessels, 25 ROVs, 1 AUV and 11 diving spreads. DOF Subsea's aim is to provide customers with products, technologies and services of the highest quality.

Abonner