Følgende primærinnsidere i DOF Subsea ASA har akseptert DOF ASAs tilbud om kjøp av alle utestående aksjer i DOF Subsea ASA som ikke eies av DOF ASA til en tilbudspris på NOK 36 per aksje:

Navn Antall aksjer
Austbø, Helge Normann 1 200
Brown, Steve 40 000
Drønen, Hilde 15 000
Drønen, Olav Arne 43 000
Pettersen, Arvid 2 000
I tillegg har
• Djupedalen AS (kontrollert av Hilde Drønen) akseptert tilbudet om kjøp av 8 000 aksjer
• MOCO AS (kontrollert av Mons S. Aase) akseptert tilbudet om kjøp av 902 900 aksjer
• Cinus AS (kotrollert av Hans Martin Gravdahl, styremedlem i DOF Subsea ASA) akseptert tilbud om kjøp av 1 433 710 aksjer

Ved gjennomføring av oppgjør under tilbudet vil ingen av de ovennevnte eie aksjer i DOF Subsea ASA.

Om oss

DOF Subsea is a world-class subsea services contractor, providing survey, IRM, construction support and subsea engineering. Headquartered in Bergen, Norway with offices worldwide, DOF Subsea has been listed on the Oslo Stock Exchange since November 2005. In total, DOF Subsea employs over 1,200 highly qualified staff and owns state-of-the-art equipment including 23 offshore vessels, 25 ROVs, 1 AUV and 11 diving spreads. DOF Subsea's aim is to provide customers with products, technologies and services of the highest quality.

Abonner