FORLENGELSE KONTRAKTER I BRASIL

DOF sitt 100 % eide datterselskap Norskan har inngått en intensjonsavtale om forlengelse av tre befraktningskontrakter med Petrobras som representerer totale inntekter på ca NOK 3,1 mrd. for den nye faste perioden. Kontraktene gjelder for Norskans tre ankerhåndteringsfartøyer Norskan Botafogo, Skandi Rio og Skandi Fluminence. Den forlengete faste periode for hver kontrakt er 6 år med oppstart ved utløpet av gjeldende kontrakter med Petrobras. DOF Subsea Brasil vil ha ROV-oppdrag på to av skipene. Kontraktsverdier nevnt ovenfor inkluderer inntekter for to arbeids - ROVer. Avtalen er med forbehold om endelig styregodkjennelse i Petrobras.

Norskan Botafogo, Skandi Rio og Skandi Fluminence er fartøy av type UT 722 L design. Skipene er bygget i Brasil og seiler med brasiliansk flagg og brasiliansk mannskap. Skipene har vært engasjert for Petrobras siden levering.

Om oss

DOF Subsea is a world-class subsea services contractor, providing survey, IRM, construction support and subsea engineering. Headquartered in Bergen, Norway with offices worldwide, DOF Subsea has been listed on the Oslo Stock Exchange since November 2005. In total, DOF Subsea employs over 1,200 highly qualified staff and owns state-of-the-art equipment including 23 offshore vessels, 25 ROVs, 1 AUV and 11 diving spreads. DOF Subsea's aim is to provide customers with products, technologies and services of the highest quality.