Fullført plassering av obligasjonslån

Det vises til børsmelding sendt onsdag 20. august 2008 angående et nytt obligasjonslån i Dof Subsea ASA. Første transje av obligasjonslånet blir på NOK 250 millioner, mens lånerammen blir NOK 300 millioner. Kupongen på obligasjonslånet blir 3 måneders NIBOR+2,50% p.a. Obligasjonslånet vil være usikret, og innbetaling er forventet i slutten av august 2008. Løpetiden vil være ett år.

Nettoprovenyet fra det nye obligasjonslånet vil bli benyttet til (i) refinansiering av det eksisterende GEO01 obligasjonslånet (ISIN: NO 001028355.9) og (ii) generell selskapsfinansiering. Utstedelsen av det nye obligasjonslånet forutsetter ferdigstillelse av lånedokumentasjonen og godkjenning av lånedokumentasjonen av Norsk Tillitsmann ASA.

Pareto Securities AS hadde mandatet som tilrettelegger for det nye obligasjonslånet.

Oslo, 23 August 2008

Om oss

DOF Subsea is a world-class subsea services contractor, providing survey, IRM, construction support and subsea engineering. Headquartered in Bergen, Norway with offices worldwide, DOF Subsea has been listed on the Oslo Stock Exchange since November 2005. In total, DOF Subsea employs over 1,200 highly qualified staff and owns state-of-the-art equipment including 23 offshore vessels, 25 ROVs, 1 AUV and 11 diving spreads. DOF Subsea's aim is to provide customers with products, technologies and services of the highest quality.