Nytt potensielt obligasjonslån

Dof Subsea ASA planlegger å utstede et nytt senior usikret obligasjonslån med forventet volum på NOK 300 millioner. Nettoprovenyet fra det nye lånet vil bli benyttet til å refinansiere det eksisterende GEO01 obligasjonslånet (NOK 300 millioner) som forfaller i midten av september 2008. Innbetaling av det nye obligasjonslånet er forventet å skje i midten av september 2008, og det nye obligasjonslånet vil forfalle i september 2009.

Oslo, 20 August 2008

Dof Subsea ASA har gitt Pareto Securities AS mandat som tilrettelegger for det nye obligasjonslånet.

Om oss

DOF Subsea is a world-class subsea services contractor, providing survey, IRM, construction support and subsea engineering. Headquartered in Bergen, Norway with offices worldwide, DOF Subsea has been listed on the Oslo Stock Exchange since November 2005. In total, DOF Subsea employs over 1,200 highly qualified staff and owns state-of-the-art equipment including 23 offshore vessels, 25 ROVs, 1 AUV and 11 diving spreads. DOF Subsea's aim is to provide customers with products, technologies and services of the highest quality.