AVHOLDT GENERALFORSAMLING

Fred. Olsen Energy har i dag, torsdag 24. mai
2007, avholdt ordinær generalforsamling. Alle
forslag på dagsorden ble godkjent i henhold til
innkalling til generalforsamling som ble sendt til
Oslo Børs 10. mai 2007.

Generalforsamlingen i Fred. Olsen Energy ASA har i
dag godkjent årsregnskap og årsberetning for Fred.
Olsen Energy ASA og konsernet for 2006, samt
styrets forslag til utbytte på 10,- kroner per
aksje. Utbytte vil bli utbetalt 8. juni 2007 til
de registrerte aksjonærer i selskapet på
generalforsamlingsdatoen. Fra og med 25. mai 2007
handles aksjen eksklusiv utbytte.

Vedlagt er protokoll og presentasjon fra
generalforsamlingen.

Om oss

Fred. Olsen Energy ASA (the Company) is listed on the Oslo Stock Exchange and provides exploration and production services to the offshore oil and gas industry building on 150 years experience in shipping and more than 35 years in offshore drilling. The Company focuses on rewarding long term customer relationships where innovative and integrated solutions are presented to the benefit of our customers, shareholders and employees.

Abonner

Dokumenter og linker