ENDRING AV KONTRAKT FOR BORGLAND DOLPHIN

Det vises til børsmelding av 16.9.2005 hvor det ble opplyst
at Dolphin AS, et heleid datterselskap av Fred. Olsen
Energy ASA, var tildelt en tre års borekontrakt fra
Drilling Production Technology as for den halvt nedsenkbare
boreriggen Borgland Dolphin. Partene hadde tatt forbehold
om enighet om kontraktsbetingelser. Partene har avsluttet
forhandlingene uten å ha kommet frem til slik enighet.

Dolphin AS har derfor inngått en intensjonsavtale med
Statoil ASA, på vegne av seg selv og de øvrige
rettighetshaverne i Tampen-feltet på norsk sokkel, om en
tre års borekontrakt for Borgland Dolphin. Kontraktsverdien
er ca. USD 361 millioner. Kontraktsperioden starter
1.1.2007, umiddelbart etter at riggen har avsluttet
arbeidet under den nåværende borekontrakten med Statoil.
Endelig kontraktsinngåelse er betinget av godkjennelse fra
de øvrige rettighetshaverne.

Om oss

Fred. Olsen Energy ASA (the Company) is listed on the Oslo Stock Exchange and provides exploration and production services to the offshore oil and gas industry building on 150 years experience in shipping and more than 35 years in offshore drilling. The Company focuses on rewarding long term customer relationships where innovative and integrated solutions are presented to the benefit of our customers, shareholders and employees.

Abonner