FORSINKET OPPSTART AV BORGSTEN DOLPHIN

I melding til Oslo Børs datert 4.3.2005 ble det opplyst at
Dolphin Drilling Ltd hadde inngått avtale med Chevron
Texaco North Sea Ltd. for et boreprogram på ca 150 dager i
britisk del av Nordsjøen med forventet oppstart i mai 2005.

Riggen forlot verkstedet i slutten av mai som planlagt.
Grunnet problemer med ankringsutstyret under oppankring er
forventet oppstart av boreprogrammet utsatt til medio juli
2005.

Om oss

Fred. Olsen Energy ASA (the Company) is listed on the Oslo Stock Exchange and provides exploration and production services to the offshore oil and gas industry building on 150 years experience in shipping and more than 35 years in offshore drilling. The Company focuses on rewarding long term customer relationships where innovative and integrated solutions are presented to the benefit of our customers, shareholders and employees.

Abonner