GJENNOMFØRT SALG AV AKSJER I FRED.OLSEN ENERGY ASA

Bonheur ASA og Ganger Rolf ASA som sammen er
hovedaksjonærer i Fred. Olsen Energy ASA (FOE)
har hver solgt 2.5 millioner aksjer i FOE til
kurs 282.- per aksje. Den bokførte verdien av
disse aksjene i de konsoliderte regnskaper for
både Bonheur og Ganger Rolf er estimert til 55
kroner per aksje.

For full informasjon se: www:newsweb.noBonheur ASA og Ganger Rolf ASA som sammen er
hovedaksjonærer i Fred. Olsen Energy ASA (FOE)
har hver solgt 2.5 millioner aksjer i FOE til
kurs 282.- per aksje. Den bokførte verdien av
disse aksjene i de konsoliderte regnskaper for
både Bonheur og Ganger Rolf er estimert til 55
kroner per aksje.


Plasseringen som ble forestått av ABG Sundal
Collier, ble betydelig overtegnet.

Bonheur og Ganger Rolf eier hver 17 814 383 i
FOE etter salget, tilsvarende omlag 54% av
totalt antall utestående aksjer i FOE. Selgerne
er primærinnsidere i FOE.

Kontaktperson : Finansdirektør Mårten Lunde, tlf
22341000

Om oss

Fred. Olsen Energy ASA (the Company) is listed on the Oslo Stock Exchange and provides exploration and production services to the offshore oil and gas industry building on 150 years experience in shipping and more than 35 years in offshore drilling. The Company focuses on rewarding long term customer relationships where innovative and integrated solutions are presented to the benefit of our customers, shareholders and employees.

Abonner