INTENSJONSAVTALE MED KOREA NATIONAL OIL CORPORATION

Fred. Olsen Energy ASA (FOE) har inngått en
intensjonsavtale med det koranske
statsoljeselskapet Korea National Oil
Corporation (KNOC), Sør Korea vedrørende
innhenting av anbud for bygging av et felles eid
ultra dypvanns boreskip. Partene vil samarbeide
om utvelgelse av byggeverksted. FOE`s heleide
datterselskap Dolphin Drilling Ltd. vil I
tilfelle prosjektrealisering stå for den
tekniske og kommersielle operasjon av skipet.
Nærmere avklaring inkludert løfting av
styreforbehold, er forventet innen utgangen av
inneværende år.

Om oss

Fred. Olsen Energy ASA (the Company) is listed on the Oslo Stock Exchange and provides exploration and production services to the offshore oil and gas industry building on 150 years experience in shipping and more than 35 years in offshore drilling. The Company focuses on rewarding long term customer relationships where innovative and integrated solutions are presented to the benefit of our customers, shareholders and employees.

Abonner