MELDEPLIKTIG HANDEL

Den 15. mars 2005 erklærte primærinnsider Mårten Lunde
24.000 opsjoner i selskapet til kurs 40 kroner, aksjene ble
solgt i markedet i dag til kurs 115,6788 kroner. Ny
beholdning er 0 aksjer og 0 opsjoner. Selskapet har gjennom
utstedelse av opsjonene redusert sin beholdning av egne
aksjer fra 111.002 til 87.002. Antall gjenværende opsjoner
i Selskapet etter transaksjonen er 87.002.

Om oss

Fred. Olsen Energy ASA (the Company) is listed on the Oslo Stock Exchange and provides exploration and production services to the offshore oil and gas industry building on 150 years experience in shipping and more than 35 years in offshore drilling. The Company focuses on rewarding long term customer relationships where innovative and integrated solutions are presented to the benefit of our customers, shareholders and employees.

Abonner