MOTTATT FIRMAATTEST

Oslo Børs har mottatt firmaattest i forbindelse med
konvertering i ISIN N0 001021937.1 Fred. Olsen Energy ASA
Konv. Obl. lån. Ny aksjekapital er NOK 1.208.816.140 og
kapitalen er registrert fullt innbetalt i
Foretaksregisteret.

Om oss

Fred. Olsen Energy ASA (the Company) is listed on the Oslo Stock Exchange and provides exploration and production services to the offshore oil and gas industry building on 150 years experience in shipping and more than 35 years in offshore drilling. The Company focuses on rewarding long term customer relationships where innovative and integrated solutions are presented to the benefit of our customers, shareholders and employees.

Abonner