NY BOREKONTRAKT FOR BORGLAND DOLPHIN

Dolphin AS, et heleid datterselskap av Fred. Olsen Energy
ASA, er tildelt en tre års kontrakt av Drilling Production
Technology as, på vegne av dem selv og selskapene Det
Norske Oljeselskap AS, Pertra AS og Revus Energy ASA for
operasjon av den halvt nedsenkbare boreriggen Borgland
Dolphin. Riggen vil operere i Nordsjøen og Norskehavet på
norsk sokkel. Estimert kontraktsverdi er USD 361 millioner.
Tildelingen, som er med forbehold om enighet om
kontraktsbetingelser, innebærer påbegynnelse av operasjoner
umiddelbart etter at Borgland Dolphin har avsluttet sin
eksisterende kontrakt med Statoil som forventes avsluttet
mot slutten av 2006.

Om oss

Fred. Olsen Energy ASA (the Company) is listed on the Oslo Stock Exchange and provides exploration and production services to the offshore oil and gas industry building on 150 years experience in shipping and more than 35 years in offshore drilling. The Company focuses on rewarding long term customer relationships where innovative and integrated solutions are presented to the benefit of our customers, shareholders and employees.

Abonner