NYE BOREKONTRAKTER BREDFORD DOLPHIN OG BORGSTEN DOLPHIN

NYE BOREKONTRAKTER FOR BREDFORD DOLPHIN OG BORGSTEN DOLPHIN

Dolphin Drilling Ltd., et datterselskap av Fred. Olsen
Energy ASA, har inngått intensjonsavtale med Peak Well
Management Ltd. for et boreprogram på fire brønner i
britisk del av Nordsjøen for den halvt nedsenkbare
boreriggen Bredford Dolphin. Boreprogrammet planlegges
påbegynt i løpet av juni/juli 2005 og har en forventet
varighet på fem måneder. Estimert kontraktsverdi er ca.
16,5 millioner dollar. Bredford Dolphin arbeider for tiden
offshore Spania under en borekontrakt for British Gas.
Denne kontrakten forventes avsluttet før midten av mars
2005.

Dolphin Drilling Ltd. har videre inngått en
intensjonsavtale med ChevronTexaco North Sea Ltd. for et
boreprogram på ca. 150 dager i britisk del av Nordsjøen for
den halvt nedsenkbare boreriggen Borgsten Dolphin.
Boreprogrammet planlegges påbegynt i mai 2005. Estimert
kontraktsverdi er ca. 18 millioner dollar. Borgsten Dolphin
gjennomfører for tiden sin obligatoriske fem års klassing
ved Harland & Wolff i Belfast.

Om oss

Fred. Olsen Energy ASA (the Company) is listed on the Oslo Stock Exchange and provides exploration and production services to the offshore oil and gas industry building on 150 years experience in shipping and more than 35 years in offshore drilling. The Company focuses on rewarding long term customer relationships where innovative and integrated solutions are presented to the benefit of our customers, shareholders and employees.

Abonner