OFFENTLIGGJØRING AV RESULTAT FOR 3. KVARTAL 2006

Fred. Olsen Energy ASA vil offentliggjøre
resultatet for 3. kvartal 2006 den 24. oktober
(og ikke den 25. oktober som tidligere
annonsert). I den forbindelse inviterer Fred.
Olsen Energy ASA til presentasjon av regnskapet
i form av en presse- og analytikerkonferanse
tirsdag 24. oktober 2006 kl. 09.00.
Presentasjonen finner sted i Selskapets lokaler
i Fred. Olsensgt. 2, Oslo. Påmeldingen meddeles
Sølvi van Spronsen, tlf. 22 34 12 43 eller på e-
mail svs@fredolsen.no .

Oslo 06.10.2006
Fred. Olsen Energy ASA

Om oss

Fred. Olsen Energy ASA (the Company) is listed on the Oslo Stock Exchange and provides exploration and production services to the offshore oil and gas industry building on 150 years experience in shipping and more than 35 years in offshore drilling. The Company focuses on rewarding long term customer relationships where innovative and integrated solutions are presented to the benefit of our customers, shareholders and employees.

Abonner