OFFENTLIGGJØRING AV RESULTAT FOR 4. KVARTAL 2007 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP FOR 2007

I forbindelse med offentliggjøringen av konsernets
resultat for 4. kvartal 2007 og foreløpig
årsregnskap for 2007, inviterer Fred. Olsen Energy
ASA til presentasjon av regnskapet i form av en
presse- og analytikerkonferanse onsdag 6. februar
2008 kl. 09.00. Presentasjonen finner sted i
Selskapets lokaler i Fred. Olsensgt. 2, Oslo.
Påmelding meddeles Sølvi van Spronsen, tlf. 22 34
12 43 eller på e-mail svs@fredolsen.no .

Oslo 24.01.2008
Fred. Olsen Energy ASA

Om oss

Fred. Olsen Energy ASA (the Company) is listed on the Oslo Stock Exchange and provides exploration and production services to the offshore oil and gas industry building on 150 years experience in shipping and more than 35 years in offshore drilling. The Company focuses on rewarding long term customer relationships where innovative and integrated solutions are presented to the benefit of our customers, shareholders and employees.

Abonner