RESULTAT FOR 2. KVARTAL 2005

HOVEDPUNKTER FOR 2. KVARTAL
- Driftsinntekter i kvartalet utgjorde 614,5 millioner.
- Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) var 150,7 mill.
- Driftsresultat etter avskrivninger (EBIT) var 2,5 mill.
- Ny flotell-kontrakt for Borgholm Dolphin
- Forlengelse av borekontrakt for Bredford Dolphin
- Klassing av Borgsten Dolphin og Belford Dolphin
- Kjøp av Ocean Liberator, omdøpt til Blackford Dolphin
for USD 14 millioner
- Sterke riggrater

Om oss

Fred. Olsen Energy ASA (the Company) is listed on the Oslo Stock Exchange and provides exploration and production services to the offshore oil and gas industry building on 150 years experience in shipping and more than 35 years in offshore drilling. The Company focuses on rewarding long term customer relationships where innovative and integrated solutions are presented to the benefit of our customers, shareholders and employees.

Abonner

Dokumenter og linker